Izobraževalno- znanstveno središče Raumberg- Gumpenstein,kjer z drago opremo raziskujejo vpliv podnebnih sprememb na strukturo travniških tal

komentarji