Gregor Simonič, mladi prevzemnik na kmetiji Simonič v Semiču

komentarji