Na ravni EU je te dni zelo vroče potrjevanje dovoljenja herbicidu glifosat, o čemer je 6. junija ponovno zasedal Odbor za rastline, živali, hrano in krmo, vendar pa kljub tmeu, da je bilo 20 članic za, niso dosegle kvalificirane večine ne za in ne za proti. Po določenem postopku bo zato prizivni komite pri Evropski komisiji ponovno odločal o glifosatu 23. ali 24. junija, več o  tem, kar meni o tem vprašanju Evropski direktorat za zdravje-Sante, ki nas je prav zato povabil v Bruselj, pa v naslednji številki Kmečkega glasa.