Klet Emino iz Imenega pri Podčetrtku je z dobrimi 200 tisoč litri vina v letniku  najmanjša slovenska zadružna klet. Grozdje odkupuje izključno na območju Šmarsko-Virštanjskega vinorodnega podokoliša, v katerem je okrog 1500 hektarjev vinogradov. Pred petimi leti se je vodstvo KZ Šmarješke pri Jelšah, v okviru katere hiša Emino posluje, odločilo za posodobitev predelave, trženja in celostne podobe ter vinske kleti, kar je bilo za boljšo prodajo vin nujnoCiklus prenove kleti so začeli leta 2009, ga nadaljevali s korenito spremembo to je zamenjava imena kleti v Emino in ga zaključili v letu 2014 s prenovo opreme kleti in odprtjem restavracije nad kletjo v letu 2014. Več v prihodnji številki Kmečkega glasa.