Nemši strokovnjaki iz Inštituta Geilweilerhof v Nemčiji so potrdili, da izvirata modra frankinja in portugalka, dve rdeči sorti vinske trte, iz Štajerske. To so ugotovili, ko so iskali manjakojoči člen- starša obeh sort in ugotovili,da je to sorta Blaue Zimmettraube, ki jo v slovenščini poimenujemo mala modrina, vranek ali tičenska modrina. Ta sorto so našli v nemški pokrajini Rheinhessen, v preteklosti pa so jo križali s sorto debela belina (Weisser Heunisch) in tako dobil imodro frankinjo, s križanjem tičenske modrine in zelenga silvanca pa je nastala portugalka. Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa.