Nižji pridelek grozdja v celotni Sloveniji v zadnjih nekaj letnikih, lanska pozeba in zato višje cene grozdje, pa tudi opuščanje vinogradov po celi državi , spodbujajo aktivne vinogradnike zadnje leto k nekoliko večjim obnovam. Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je bilo v letu 2013 v okviru ukrepa prestrukturiranje vinogradov financiranih 288 ha v skupni višini 4,2 milijona evrov, za ohranitev vinogradov na sedanji ravni površin pa bi jih morali letno pomladiti vsaj 400 ha. Za vinsko leto 2016/ 2017 so vinogradniki minulo jesen pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložili vloge za sofinanciranje 374 hektarje vinogradov ( AKTRP natančnejših podatkov še nima), za izvedbo del pa imajo na volji tri leta. Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa