Trgovina in mlekarne zahtevajo od kmetov, da krmijo krave brez gensko spremenjene krme. V Nemčiji pridelana beljakovinska krma, kot je ogrščica ali druga gensko nespremenjena krma (GSOF) so za sojo dobra alternativa. Brez težav in brez manjših donosov se je mogoče odpovedati soji, kljub tem pa so stroški za gensko nespremenjeno krme višji, zato bi potrebovali reji molznic v tem primeru dodatek vsaj cent za kg mleka.Več v tiskani izdaji tednika Kmečki glas.