Na ravni EU se je začela z javno razpravo 7. juija  razprava o ciljih skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2020. Med aktualnimi dilemami pri oblikovanju SKP za prihodnjo finančno obdobje so  plačila v okviru prvega stebra- dohodkovno za kmetije zelo pomembna neposredna plačila in vprašanje, kako jih deliti v prihodnje. V članicah je EU bilo v razpravi o naglašeno, da naj gredo plačila sektorjem, ki imajo težave in le-tem je treba plačila povečati. Odprto pa ostaja, kako kmetijska plačila na splošno učinkovito razporediti, jih deliti kako drugače kot doslej ali pa bi bilo bolje več sredstev nameniti za sheme upravljanja s tveganji. Več v tiskani izdaji tednika Kmečki glas.