Pogajalci EU so dosegli začasni politični o dogovor o ekološki reformi, s katerim utirajo pot posodobitivi pravil, ki urejajo ekološko kmetovanje ini označevanje ekoloških porizvodov ter so začeli veljati 1.julija 2020.Kompomis vključuje predloge, ki jih je komisar Hogan predstavil Svetu Evrpe sredi junija, da bi do kasnejše faze razdelili dve bolj nepremostljiva elementa prisotnost nedovoljenhi snovi in rastlinjakov z razmejenimi gredami. Več v tiskani številki Kmečkega glasa.