Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje je minuli torek odprlo vrata svojih tehnoloških poskusov, ki jih izvajajo v vinogradih v Slapu pri Vipavi v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Biotehniško fakulteto ( BF) v Ljubljani. Primorskim vinogradnikom, ki so se odzvali v precejšnjem številu, so predstavili prehod iz enošparonske gojitvene oblike vinske trte na cordon speronato, kolekcijo starih slovenskih sort vinske trte, rezultate preizkušanja tolerentnih namiznih sort grozdja in nekatere klone rumenega muškata in vse skupaj zaključili z razstavo namiznih sort grozdja v Vrhpolju. Pridelave namiznih sort grozdja je v Sloveniji še premalo, grozdje pa prodano v "pol ure". v Več v prihodnji tiskani izdaji Kmečkega glasa.