Sredi novembra lani je vlada sprejela predlog Zakona o spodbujanju investicij in ga poslala v v sprejem državnemu zboru, ki ga bo obravnaval 12. februarja. Pred tem je o njem   razpravljal Odbor za gospodarstvo in sicer v torek, 30. januarja, kjer mu je nasprotoval le del opozocije. Namen zakona je sistemsko in na enem mestu urediti spodbujanje investicij, sporna pa je zakonska možnost javne razlastitve za javne koristi. Več v tiskani izdaji tednika Kmečki glas.