Andrej in Petra Krmac sta brat in sestra iz Bertokov, ki sta prevzela vinogradniško kmetijo svojih staršev.  Andrej je pred poltretjim letom tudi uspešno kandidral na razpisu za mladega gospodarja. V idilični istrski vasici  Popetre obdelujevečino od šestih hektarov vinogadov in jih še širi, kralj njihove kleti je refošk.Več v prihodnji številki Kmečkega glasa.