Na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo 19. marca so pristojni ministri osrednjo pozornost namenili obravnavi in sprejetju sklepov Sveta o sporočilu Komisije o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva SKP po 2020. Sklepe predsedstva je podprlo 23 držav članic EU, zasedanja iz Slovenije  se je udeležil mag. Dejan Židan,  minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Židan  je v razpravi poudaril, da so  sprejeti sklepi skupni enotni imenovalec pri oblikovanju prihodnje SKP ter dokaz sposobnosti konstruktivnega sodelovanja kljub zelo različnim nacionalnih situacijam. »Naloga predsedstva je bila zaradi ponekod diametralno nasprotujočih si stališč nekaterih držav posebno zahtevna«.Več v tiskani izdaji tednika Kmečki glas.