Po treh pridelavi grozdja naklonjenih poletjih se vinogradniki v vseh treh vinorodnih dežlah  letos ponovno soočajo z obilnimi padavinami in razmahu bolezni v vinogradih. Največ težav jim v celotni sezoni povzroča peronospora,   nekoliko manj oidij, vse več vinogradov pa redči tudi kap vinske trte oziroma esca. Več o tem v prihodnji, 31. številki Kmečkega glasa.