Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski kulturni krajini, ki jo na en istrani ogroža intenzivno kmetovanje, na drugi pa zaraščanje, je eden ključnih okoljskih izzivov, na reševanju katerega so imeli naravovarstveni in kmetijski strokovnjaki še do nedavnega nasprotujoče si poglede. Vendar pa so številne dobre prakse pri ohranjanju suhih travišč v Sloveniji in drugih evropskih držav, ki so jih predstavili na mednarodni konferenci Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč, med 15. in 17. majem na Ptuju, potrdile, da je možno negativne trende izginjanja rastlinskih in živalskih vrst vsaj delno zaustaviti s povezovanjem vseh deležnikov na ogroženih območjih. Več v 22- številki Kmečkega glasa.