Strokovna komisija je ocenila vina letnika 2015 1. junija vina KGZS Maribor

komentarji