Vreme Naročite se

Vinko But, direktor KZ Šmarje pri Jelšah z prepoznavno šmarsko-virštanjsko modro frankinjo

komentarji