Vreme Naročite se

Dr. Denis Rusjan iz BF je predstavil lastnosti tolerantnih namiznih sort grozdja v poskusnem vinogradu na Slapu ,ki pa žal nima urejenega namakanja

komentarji