Dr. Aleš Gačnik, predavatelj na Fakulteti za turistične študije -Turistici v Portorožu

komentarji