Amfore so pripeljali iz Kitajske in so v lesenih košarah zaradi lažjega praznjenja in premeščanja v kleti

komentarji