Barbara in Jernej Leber Vračko sta prevzela živinorejski del kmetije

komentarji