Najbolj inovativna nova kmetija je postala biodinamična kmetija družine Turinek Zlate misli iz Jarenine, na fotografiji dr.Matjaž Turinek in Dr.Maja Turinek z otroki. Gre za kmetijo, ki predstavlja zaokroženo gospodarsko enoto, od pridelave do predelave in trženja. Prav slednje izvaja na zelo izviren, inovativen način, ki vključuje tudi skupinski pristop. Spekter načinov prenosa znanj je zelo širok, saj vključuje tako prenos praks kot tudi izobraževanja, izvedbo delavnic, mednarodne konference in izmenjavo prostovoljcev. Želijo si okrepiti prožnost tako na pridelovalnem kot tudi prodajnem področju.

komentarji