Joško obrezuje trto na grmičasti način dvakrat, najprej opravi polovično predrez in kasneje obreže še enkat, saj je za trto najbolje, da je obrezana čim bližje brstenju. Na trti pusti od šest do sedem očes za največ 0,6 kg grozdja po trti.

komentarji