Vreme Naročite se

Objekt iz leta 1939 na Škalcah so založnikovi delno že obnovili, še večja prenova kleti z dofano degustacijsko sobo sledi v naslednjih letih.

komentarji