Vreme Naročite se

Gostje iz italijanskega združenja: Elisabeta Foffani, Rosa Prasciandaro in Tarin Leban – za vinarstvo Edi Simčič.

komentarji