V KOPOP na Barju vključenih 370 hektarjev
Darja Zemljič
Kmečki glas

Petek, 24. julij 2015 ob 13:20

 

Letos v zraku nad 300 okarčkov -S prostovoljci nad rastlinske vsiljivce

 

Varovanje   naravnega poplavnega sistema Ljubljanskega barja in biotske pestrosti  je zelo raznoliko in obsežno, in obsega vse od načrtovanja naselij  pa do varovanja ogroženih in zato zaščitenih  živalskih in rastlinskih vrst. Slednjih  ne ogrožajo le posegi ljudi, temveč tudi širjenje invazivnih tujerodnih rastlin.

 Odstranjevanja invazivnih rastlin so zaradi njihovega hitrega širjenja zadnja leta  strokovnjaki Zavoda  RS za varstvo narave s  partnerji  vključili v projekt Ljuba-Ljudje za barje-invazivne rastlinske vrste na Ljubljanskem barju, in se lotili konkretnega odstranjevanja skupaj s prostovoljci, v dva kilometra dolgi dolini Strajanov breg na Barju, na jugovzhodnem obrobju Ljubljanskega barja pri Pijavi gorici. Območje je še edino ohranjeno območje nizkega barja na Ljubljanskem barju  in zatočišče številnih zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst: modre stožke, ogrožene kukavičnice loeselijeve grezovke in na obrobju metulja okarčka. Zato ima več naravovarstvenih statusov: je ekološko pomembno območje, posebno ohranitveno območje (Natura 2000), del naravnega rezervata krajinskega parka Ljubljansko barje in obenem hidrološka, botanična, zoološka naravna vrednota državnega pomena. za vsiljivko

zlato rozgo tovrstne zaščite seveda ne veljajo, v zadnjih petnajstih letih se je močno razširila po celem Barju, na Strajanovem bregu pa se je razširila na začetku in na njenih robovih. Hitro zapolni vse praznine v rastju, in izpodriva avtohtone združbe rastlin, še posebej na travnikih in gozdnih robovih. Cveti poleti, semena, s katerimi se razmnožuje, pa razvije zgodaj jeseni. Z odstranjevanjem te rastline v juniju je mogoče preprečiti njeno širitev, prenaša se z vetrom in bi zagotovo v velikem obsegu prišla tudi v dolino Strajanov breg. Sicer pa  je bila v Sloveniji kanadska zlata rozga prvič opažena leta 1937 in je razširjenja po nižinah po vsej Sloveniji. V Evropi, kjer vrsta ni domorodna, je pogosta ob železniških progah in cestah, na opuščenih njivah in drugih površinah, kjer je človek odstranil vegetacijo. Najdemo jo tudi na gozdnih robovih, na posekah ter na bregovih rek in potokov. Gre za zelo nezahtevno rastlino, saj dobro uspeva na rastiščih z zelo različnimi ekološkimi pogoji: vse od suhih do vlažnih tal, na bogatih in pustih rastiščih.

Prek Ljube dodatno plačilo za varovanje travnikov

Sicer pa so imeli po oceni Krajinskega parka Ljubljansko barje z vključevanjem kmetov v kmetijsko-okoljske podnebne ukrepe v novi finančni perspektivi2014-2020 v prvem letu kar srečo: »Zahvaljujoč projektu Ljuba na Barju,ki poteka po celem Barju, aktivnosti pa so namenjene prvenstveno komunikaciji med lastniki zemljišč, kmeti, sodeluje pa tudi kmetijska svetovalna služba (KSS), smo tudi sami sodelovali na vseh izobraževanjih KSS, in zato smo bili uspešni, saj je po zadnjih neuradnih podatkih vključenih v KOPOP na Barju 377 hektarjev, v prejšnjem obdobju pa je bilo v ukrepih KOP le 170 hektarjev.  Subvencije za habitatne ukrepe so zdaj trikrat višje kot v prejšnji perspektivi in priznana tudi stoodstotna kalkulacija.Izračunali smo, da lahko dobi kmet za ukrepe KOPOP največ258 evrov/ha, in če doda še eno neobvezno zahtevo, 313 evrov/ha. Za KOPOP so se več odločali kmetje, ki imajo večje površine, in si lahko privoščijo, da nekaj hektarjev zemljišč prepustijo bolj naravni obdelavi, ker na drugih zemljiščih pridelajo dovolj hrane za trg ali krme za živali. Manjši pa so se za KOPOP ukrepe odločali manj tudi zaradi določila, da morajo v ukrep vpisati 20 odstotkov površin, kar morda ni najboljša rešitev. Projekt LJUBA je bil zaradi zapletov skrajšan iz 24na 15 mesecev , kar je velika škoda, ker bom lahko z njim sodelovali samo v eni kampaniji KOPOP. Smo se pa odločili, da bomo v okviru projekta še posebej stimulirali kmete, ki bodo upoštevali še več omejitev pri obdelavi v času košnje, in jim plačali nadstandard na 120 hektarjih.Z njimi bomo poskušali sklenit pogodbo o varstvu, s tem ukrepamo pa ciljamo na vrste, ki so prioritetne v okviru Nature2000, to so metulji

 ( strašnični mravljiščar, okarček) med Škofljico in Igom in na zahodni del Barja, kjer imamo druge vrste metuljev, je predstavila Barbara Zupanc, direktorica KP Ljubljansko barje.

Zadnje objave

Wed, 19. Feb 2020 at 10:42

75 ogledov

VSE POPULARNEJŠI ROSEJI NOVA PRILOŽNOST ZA VINARJE
Zavod za turizem Trg Vipava je v sodelovanju z vinsko kletjo Vipava 1894 pripravil prvi letošnji izobraževalni dogodek Vinoreja, ki se ga je udeležilo več kot sto vinarjev iz cele Vipavske doline, njihove vrste pa se na srečo tudi pomlajajo z mlajšo generacijo. Ker kakovosti ni brez znanja, je bil prvi letošnji izobraževalni dogodek v največji vipavski kleti zelo strokoven in namenjen le vinogradnikom in vinarjem. Druga Vipavska vinoreja, predvidoma v drugi polovici leta, pa bo namenjena tudi izobraževanju širše javnosti.Več v 8. številki Kmečkega glasa. 

Wed, 12. Feb 2020 at 10:15

179 ogledov

NAJVEČJA TEŽAVA NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani se je minuli konec tedna na konferenci evropske mreže mladih pristopnikov na kmetijah (tako novincev kot naslednikov) NEWBIE, ki spodbuja nove poslovne modele, podjetništvo in odpornost kmetijstva, zbralo več kot 50 mladih iz 20 evropskih držav. V projekt, ki ga vodi Univerza iz Wageninga na Nizozemskem, je vključenih devet evropskih držav (Belgija, Portugalska, Italija, Nemčija, Francija, Irska, Velika Britanija, Bolgarija ), slovenski partner je Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani pod vodstvom dr. Irme Potočnik Slavič. Udeleženci so prvi dan konference s predstavniki Generalnega direktorata za kmetijstvo pri EU in CEJE -Evropske zveze mladih kmetov, spregovorili o različnih izkušnjah in ovirah, najpogostejše so dostop do kmetijske zemlje, do kapitala in pravnih informacij ter dostop do ključnih trgov. Drugi dan konference so si ogledali dobre prakse v Sloveniji, mednarodni dogodek pa so sklenili strokovnjaki z znanstveno razpravo. Dr. Darja Majkovič, direktorica Direktorata za kmetijstvo na MKGP je dejala, da biti mladi kmet ne pomeni le starosti pod 40 let, temveč predvsem razmišljati drugače, in obenem odgovarjati na zahteve sodobne družbe. Vloga mladih je poudarjena tudi v slovenskih resoluciji za kmetijstvo za obdobje po 2020, čeprav bodo ukrepi drugačni od sedanjih, mladi kmetje pa potrebujejo predvsem posojila, daljša od pet let. "Če bo družba podprla kmete, bo naše delo lažje, a vedno ni tako. Kmetje zato komunicirajte z družbo, sporočajte, kar delate, ker niste le kmetje, temveč pridelujete hrano in ohranjate naravo."Več v 7. številki Kmečkega glasa. 

Tue, 11. Feb 2020 at 10:14

225 ogledov

EU največja pridelovalka oljčnega olja v svetu
EU je največji proizvajalec oljčnega olja na svetovni ravni, saj predstavlja 69 odstotkov svetovne pridelave. Oljčno olje prideluje devet držav: Španija, Italija, Grčija, Portugalska, Francija, Slovenija, Hrvaška, Ciper in Malta. Skupno predstavljajo približno 5 milijonov hektarjev oljčnih nasadov, večina pa je namenjena pridelavi oljčnega olja. Španija ima več kot polovico celotne površine evropskih oljčnikov,in je največja pridelovalka oljčnega olja v EU: od leta 2015/16 do 2017/18 je v povprečju predstavljala 63 odstotkov celotne EU pridelave. V zadnjih treh letih je povprečna pridelava v Španiji dosegla 1,3 milijona ton na leto. Skoraj celotno pridelavo je v štirih državah članicah: Španiji (63%), Italiji (17%), Grčiji (14%) in Portugalski (5%) skupaj predstavljajo približno 99% pridelave oljčnega olja v EU. Med državami nečlanicami, ki ne pridelujejo, je Nemčija med največjimi porabnicami, saj predstavlja približno 4 odstotke celotne porabe v EU. Čeprav raven pridelave oljčnega olja zagotavljajo samooskrbo, ima EU vodilno vlogo na mednarodnem trgu, tako kot uvoznik kot izvoznik oljčnega olja. Posebna zakonodaja EU zagotavlja izpolnjevanje ciljev sistema preverjanja skladnosti oljčnih olj. Režim oljčnega olja je vključen v skupno tržno ureditev (CMO), ki vključuje na primer pravila za podporo sektorju oljčnega olja in niz posebnih opredelitev, označb in prodajnih opisov, ki so pomembni za oljkarski sektor. Pravila trženja vključujejo pravila o embalaži, označevanju, sodelovanju med izvajalci in nadzornimi organi ter nadzor nad označevanjem in kazni.Glede na študijo sta najpogostejši kršitvi trženje deviškega oljčnega olja kot ekstra deviškega oljčnega olja ali trženje kot oljčno olje mešanic drugih rastlinskih olj.  

Wed, 5. Feb 2020 at 14:52

242 ogledov

O KAKOVOSTI ODLOČAJO MILIMETRI
V sodarstvu Krajnc iz Sevnice, ki  prehaja že stoletje iz roda v rod,  izdelujeo sode za večino najbolj znanih slovenskih vinarjev in se  zato prilagajajo zahtevam na trgu vina. Ta je, tako kot pivci, zelo muhast: na prelomu tisočletja je bil v vinu zelo zaželjen okus po lesu, nekaj let zatem so  začeli vinarji kupovati amfore, sledila so betonska jajca, in se zadnjih nekaj  pojavila  še lesena jajca. Sode v tej  zahtevni obliki, ki zahtevajo ročno mojstrstvo, izdelujejo v Sloveniji edino v sodarstvu Krajnc. V leseni posodi vino ne le zori, temveč  pridobi tudi nove razsežnosti v okusu, sodarstvo v povezavi z vini pa   je  zato ne le umetnost,  saj o kakovsti  soda odločajo milimetri. Več o tem v prihodnji številki Kmečkega glasa.   

Wed, 5. Feb 2020 at 12:28

306 ogledov

PRILJUBLJENI PRIMORSKI OKUSI IN VINA
Zadnji januarski večer so v novogoriškem hotelu Park na šestem festivalu vin in kulinarike Park Wine Stars povezali znanje Hitovega gostinskega kadra in lokalnih pridelovalcev vin. Spoznavanje vin 22 pridelovalcev iz štirih primorskih vinorodnih okolišev so pospremili s kulinaričnimi kreacijami sedem Hitovih kuharjev iz vse Slovenije, dodali ščepec glasbe in plesa ter vnovič ustvarili dogodek, ki je popestril zimski utrip na Goriškem. Festival Park Wine Stars, ki je na Goriškem odprl sezono vinsko-kulinaričnih prireditev, je tudi tokrat pritegnil več kot 300 zvedavih gostov v gostoljubnem in elegantnem prostoru Parkove restavracije  izkoristilo priložnost za nepozabno degustacijsko izkušnjo primorskih vin. Kar 22 pridelovalcev iz Vipavske doline, Brd, Krasa in Slovenske Istre je gostom predstavilo več kot 60 vzorcev vin. Individualni izbori vinarjev so ponudili širok izbor vin, v katerem se je zvrstilo več avtohtonih (rebula, zelen, pinela, refošk …), tradicionalnih (malvazija) in mednarodnih sort (sivi pinot, sauvignon, merlot) ter prepoznavnih belih in rdečih zvrsti. Uvod v degustacijski sprehod je ponudil izbor penečih se vin, glavnino so predstavljale penine pridelane po klasični metodi, iz avtohtonih sort in zvrsti. Med njimi velja kot posebnost omeniti prvo slovensko belo penino, narejeno izključno iz grozdja sorte modri pinot. Med degustacijo so se gostje lahko podali na izziv prepoznavanja sortnih značilnosti »skritega vina« s pomočjo Parkovega sommelierja Mitje Piska.Tudi tisti, ki so festival zamudili (in že pričakujejo njegovo poletno različico konec meseca avgusta) lahko na blogu Park Gourmet izvedo nekaj zanimivosti o gostujočih vinarjih, kuharjih ter preberejo poučno predstavitev avtohtonih primorskih vinskih sort. Okuse dogodka je s kulinaričnimi kreacijami dopolnilo sedem Hitovih kuharjev iz njihovih hotelov iz vse Slovenije. Adi Blaško (vodja kuhinje v Hotelu Park), Tadej Jug in Alen Pernek so odprli vrata Parkove kuhinje Aleksandru Travici iz Hotela Perla, Sebastjanu Pahorju iz Hotela Lipa (Šempeter pri Gorici), barve Kranjske Gore pa sta dogodku zastopala Janja Bučić (Hotel Korona) in Boštjan Kovačič (Hit Alpinea). Za dobro organizacijo je tudi tokrat poskrbela predana ekipa hotela Park, ki posebno pozornost namenja kulinariki in kulturi uživanja vin kot enega pomebnih oblik promocije kmetijstva in  turistične ponudbe tega območja.

Wed, 5. Feb 2020 at 10:09

270 ogledov

Mladi pristopniki prinašajo na podeželje nov veter
V Ljubjani se je na konferenci evropske mreže mladih pristopnikov na kmetijah NEWBIE, ki spodbuja nove poslovne modele, podjetništvo in odpornost kmetijstva, zbralo več kot 50 mladih pristopnikov in prevzemnikov iz 20 držav. V projekt, ki ga vodi Univerza iz Wageninga na Nizozemskem, je vključenih devet evropskih držav (Belgija, Portugalska, Italija, Nemčija, Francija, Irska, Velika Britanija, Bolgarija ), slovenski partner je Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Udeleženci so prvi dan konference, 4. februarja, na Biotehniški fakulteti, skupaj s predstavniki Generalnega direktorata za kmetijstvo in CEJE -Evropske zveze mladih kmetov predstavili različne izkušnje in ovire  pri  nakupu kmetijskih zemljišč in prevzemu kmetij kot njihovem glavnem problemu ter kakšne rešitve jim ponuja pri tem SKP po letu 2020. Drugi dan konference so si ogledali  dobre prakse v Sloveniji, sklenili pa so  jo z razpravo na znanstveni ravni. Več v prihodnji številki Kmečkega glasa. 

Zadnji komentarji

Prijatelji

ziliute88edita editaKmečki glasAlen  OsenjakVlasta KunejMarinka Marinčič Jevnikar  Geza GrabarFranc FortunaBarbara RemecKristijan  HrastarDragica Heric

NAJBOLJ OBISKANO

V KOPOP na Barju vključenih 370 hektarjev