Renesansa rebule na trgu
Darja Zemljič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Petek, 27. november 2015 ob 13:14

Odpri galerijo

Z  izkušnjami  od vinograda do je  presenečenj manj

 Vinorodni okoliš Gorška Brda predstavljajo z malenkost manj kot 2000 hektarji pol odstotka evropskih vinogradniških leg. Na polovici, torej 1000 hektarjih prideluje grozdje  410 zadružnih vinogradnikov za vinsko klet KZ Goriška Brda. Vino pa pomeni  v Brdih del ali glavni dohodek še okrog 140 zasebnim polnilcem vina. V največjo briško klet so letos pripeljali  6,5 milijona kilogramov grozdja, kar pomeni okrog pet milijonov litrov vina. Lani so ustvarili 11 milijonov evrov prihodkov in kar 40 odstotkov  vina izvozijo. Njihove polnitve vseh kakovostnih stopenj na trgu potrjujejo, da ima sedanja vodstvena ekipa, s katero smo se pogovarjali po koncu trgatve: direktor Silvan Peršolja, enolog Darinko Ribolica in vodja vinogradniškega dela Gorazd Jakin veliko znanja in izkušenj tako o pridelavi kot trženju in zahtevah pivcev.

 

Razmerje med sortami je v briški največji kleti podobno kot v celem okolišu, s 70 odstotki prevladujejo bele, med njimi je najbolj uveljavljena rebula na tretjini pogodbenih površin pri in poleg nje še chardonnay, sauvignonass (tokaj) ,sauvignon.  Med rdečimi sortami, te predstavljajo 30 odstotkov količin,sta glavna merlot in cabernet sauvignon. V zadnjem obdobju so se preusmerili najprej v zniževanje pridelka, iz povprečnih enajst na sedem ton po hektarju, zato so se zvišale tudi alkoholne stopnje in kakovost vin v celoti.Zato s prenehali polniti generična vina za trgovske. Ker pa je obdobje priljubljenosti vin z višjo alkoholno stopnjo mimo, pivci posegajo spet bolj po svežih, aromatičnih.nizko alkoholnih vinih, pridelke spet nekoliko zvišujejo.

Letošnjega letnika se veselite z razlogom, saj se je bilo treba za poškodovan grozd na prevzemni postaji kar načakati.

Letos bo več osnove za vina višjih cenovnih razredov, ker nekaterih vin iz letnika 2014 niti ne bomo polnili. Nekako naravno pravilo pa je, kot sem slišal v Furlaniji in bi ga potrdil tudi za nas, da je v desetletju osem do devet dobrih letin  za rebulo štiri  za chardonnay in tokaj in približno pet za sive pinote, in pri rdečih sortah med sedem do osem za merlote, in pet za cabernet sauvignone. Pustimo trende, to da narava, saj je logika pridelave avtohtonih sort prav v tem, da te nikoli ne zatajijo, letos npr zelo izstopa sauvignonass (bivši tokaj), pravi iz izkušenj Silvan Peršolja .

Kako uskladite dolgoročno načrtovano delo v vinogradih s pogosto spreminjajočimi se zahtevami na trgu?

Naših 400 članov ima 3200 parcel in bistvo je v segmentaciji pridelave; količino pridrlka  uskladimo glede na kakovost: če je za cabernet sauvignon optimalno pet ton grozdja

po hektarju, je za rebulo normalne kakovosti deset ton po hektarju. Ker so na trgu spet priljubljena aromatična vina z nižjimi alkoholi na trgu tudi z lanskimi nismo imeli težav. Kar najbolj je treba izkoristiti potencial vinograda in ko se v 20 letih naberejo podatki od vinograda do steklenice, je presenečenj manj. Izjemno pomemben dejavnik pa je tudi osebni odnos vsakega pridelovalca do obdelave vinograda, in ko oni to razumejo, je okrog vina tri četrt postorjenega. Dolgoročni cilj so klet višje odkupne cene, a tudi če jih bomo letos zvišali, vinogradnik bo v povprečju dobil za kilogram grozdja med 50 in 55 centov, ta cena še vedno ne omogoča razvoja dejavnosti. Za normalni razvoj kmetij bi morala biti cena kilograma od 65 do 70 centov, izplačanih v 12 mesecih. To je naš strateški cilj, a težko rečem, koliko let bomo zanj potrebovali.

Brda so ostala med redkimi živimi vinorodnimi slovenskimi pokrajinami, generacije vinogradnikov in vinarjev so se pomladile, hribčki so obdelani, koliko bo obnovljenih vinogradov?

Do generacijske zamenjave je prišlo, ker briški vinogradniki in vinarji zaradi bližine meje bolje zaznavajo zahteve trga, bolj so se prilagajali slogovno modernim vinom. Povprečna velikost vinograda v Brdih je v Sloveniji največja- 2,4 ha na kmetijo in zgodil se je premik od »hobi programa« v profesionalizacijo. Če vinogradnik že ima vinograde, se z njim ukvarja kot z ekonomsko dejavnost, ne le družinsko tradicijo. Vinogradnikov pa ne ločujemo in ocenjujemo le po velikosti, temveč ali po perspektivi, ali bodo čez desetletje še kmetovali, čeprav bi težko navajal  številke. To pomeni, da se spreminja izbor sort, obdelava se spreminja tudi zaradi prilagajanja podnebnim spremembam. Letos pričakujemo tudi več obnove, ker je položaj na trgu malo boljši. In če bi bilo v Brdih na voljo 200 hektarjev, bi v dveh letih vse obdelali, saj vlada lakota po zemlji, pridelovalci obnavljajo tudi brezupne lege.Vinogradništvo v Brdih se je ohranilo prav zato, ker vsaka družina poskrbi za svojo zemljo, saj zaradi razpršenosti zemljišč sicer ne bi bilo smiselno delati. V Brdih primanjkuje zemlje tudi zaradi specializacije in ker je vino ostalo pomembna gospodarska dejavnost, vsega drugega imamo malo; nekaj zgodnjega sadja, oljke, kakije in trto. Tudi Sklad kmetijskih zemljišč RS je treba o okrcat, ker bi morali bolj skrbeti za zaokrožitev pravih kmetij.Težko se je mlademu človeku odločiti, da bo brez storilnosti tekmoval na največ desetih hektarjih z vrstnikom čez mejo, ki jih ima 25 ha. Deset let nazaj je bila povprečje 800 delovnih ur / ha, potem 500 in 400 ur/ha in zdaj čez mejo obdelajo hektar vinograda v ravninah v 250 do 280 urah in na terasah med 350 do 400 ur. Pri nas pa načrtujemo obnove na površinah, ki jih je mogoče obdelati z 400 urami po hektarju,

Se veliko zgledujete čez mejo, kjer je tako kot v svetu pridelava od trte do vina vedno bolj redko v rokah enega samega pridelovalca?

Povezanost vinarja od začetka do konca je velika prednost Slovenije, ki pa jo je težko komunicirati. Zato imamo nov slogan, da klet Brda ni velika klet, sama velikost je namreč zelo relativna, temveč klet družinskih vinogradnikov, saj vsaka družina skrbi za svoj vinograd. Čez mejo pa imamo dobre in slabe zglede, ponesrečene prakse, zasebne, družinske in velike zadružne družinske, ki so vlagali in ji h zapirajo, in jih prevzemajo zadružne kleti. Redko katera je zapuščena, dogajajo se prevzemi, prodaje, je zelo dinamično.Bilo bi zanimivo pogledat, kdo je bil na vrhu pred desetimi leti in kdo je med njimi še sedaj.

Zadnja leta se je število večjih slovenskih kleti na trgu zmanjšalo, skromnejši je bil zadnjih pet let tudi pridelek. Kljub temu prodaja doma zaradi padajoče porabe ni nič lažja, treba je v izvoz.

Na Dolenjskem in Primorskem so zrasle številne kleti, ki polnijo od pol do milijon litrov in se posebej ne promovirajo, temveč polnijo generična vina, ki so nadomestile izpad velikih kleti. Ne vem, zakaj ta pojav v slovenskem vinarstvu ni bolj opažen. Razmere na domačem trgu so neurejene, a kljub povečanemu uvozu na okrog desetino domačega letnika – ali nekaj nad 10 milijonov litrov, mamo domači vinarji na njem še vedno 90- odstotni delež. Slovenci imamo še vedno zelo radi domače vino, med vinarji pa se še vedno dogaja drobljenje, vsak se rešuje po svoje. Naš uspeh je bila usmeritev v izvoz, namesto v proizvodnjo, opremo, smo vlagali v trženje, kar je dolgoročno in mukotrpno delo. Še leta 1998 smo izvozili le odstotek naših vin, zdaj izvozimo 40 odstotkov na 26 trgov, glavni so ZDA, Kitajska, Italija, Tajska Evropski denar za promocijo na tretjih trgih nam je bil v pomoč in obe glavna ukrepa, podpore za obnove vinogradov in promocija na tretji trgih dobro izbrana. A hudič je v izvedbi in dejstvo, da je bilo porabljenega samo 375 tisoč od 1,5 milijona od evropskih sredstev za promocijo v letu 2014 pove vse, naša klet je koristila okrog 150 tisoč evrov, zaključi Peršolja.

 

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 30. Mar 2020 at 10:55

146 ogledov

Francoski sauvignoni še vedno najboljši
Sauvignon je v vinskem svetu že daljše obdobje ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih, in z osmim mestom v vseh vinogradih po svetu tudi ena najbolj razširjenih vinskih sort. S prepoznavno vinsko cvetico po sadju, cvetju ali zelenjavi, lahkotnejšim telesom in zaključno svežino se hitro priljubi pivcem vseh kategorij na "prvo žogo", za kar je večinoma tudi kletarjen. Sauvignon pa ima tudi svoje svetovno ocenjevanje Concours Mondial de Sauvignon ( CMS), ki poteka vsako leto v drugi državi, letos ga je 6. in 7. marca gostilo mesto Blois v vinorodni regiji Touraine ob reki Loari v Franciji, od koder sauvignon tudi izvira. Z 1100 vini iz 24 držav so se na ocenjevanju pomerile vse vinorodne regije sveta, ki ga pridelujejo, med njimi tudi Slovenija, ki ima za to sorto najboljše lege na Štajerskem. Nobeno drugo ocenjevanje na svetu pa ne ponuja možnosti za primerjavo toliko sauvignonov iz celega sveta kot prav CMS. Stroka sicer še vedno ne more z gotovostjo  določiti datuma rojstva oziroma, kdaj se je prvič pojavilo grozdja sauvignona, ker so ga razmnoževali vegetativno, toda prvi ga omenja že Francois Rebelais v slavni zbirki novel Gargantua in Pantagruel leta 1534. Znanstveniki pa so  potrdili DNA sauvignona šele leta 1994 s prvimi genskimi študijami v Avstraliji. Na univerzi Davis v Kaliforni  so 1997 raziskali, da sta naravna starša cabernet sauvignona cabernet franc in sauvignon (beli)  medtem ko so avstrijski raziskovalci dve leti kasneje potrdili, da je sauvignon potomec sorte savagin (ali traminec). Leta 2012 je raziskovalec Jose Voullamoz še podrobneje dodal, da je sauvignon brat sorte chenin, ki prav tako izvira iz doline Loare, toda drugi starš sauvignon ostaja neznan, uradno  pa je domovina sauvignona dolina Loare. V obdobju sedanjega modernega vinogradništva pridelujejo to sorto na 123.000 ha v 44 vinorodnih državah (podatki OIV), kar ga umešča med vinskimi sortami na osmo mesto. Največ površin mu odmerijo vinogradniki v Franciji, kjer raste na 31.000 ha, od tega na 10.450 ha v dolini Loare, v Provansi na 750 ha, ter v Languedocu na 8700 ha, najboljši  francoski sauvignoni prihajajo iz območja Sancerre in Poully Fume, prav tako iz doline Loare. Na drugem mestu po površinah sauvignona je Nova Zelandija s 24.000 ha, ki ga je popularizirala na svetovni ravni (mimogrede- njihovi sauvignoni so senzorično zelo podobni  slovenskim Štajerskim)  tretji s 15.000 ha je Čile, sledijo Južnoafriška republika z 10.000 ha, Avstralija z 6.000 ha in Romunija prav tako s 6000 ha.  Najstarejši zlati sauvignon iz Slovenije Sauvignon je tretja najbolj zastopana sorta v francoskih vinogradih, zato ne preseneča, da jih je bilo tudi na svetovnem ocenjevanju največ prav iz države gostiteljice in sicer kar 524 vin oz  37 odstotkov od vseh 1100 vin iz območja doline Loare, od tega iz pridelovalnega območja Touraine 162, iz Pouilly Fume 79, in iz Sancerre 74, še 116 so jih dali v preverbo iz Bordeauxa. Iz ostalih 23 tekmic pa so jih poslali največ vinarji iz Avstrije, prav tako 116, italijanske Furlanije 73 in iz območja Malborough v Novi Zelandije 54, ter Južna Afriška republika 50 , Čile 18, Kalifornija 17, Slovenija jih je poslala le za vzorec, nekaj več jih je bilo iz Bolgarije in Romunije.Vina je ocenjevalo v mestecu Blois dva dni 70 ocenjevalcev (enologov, vinskih svetovalcev in piscev o vinu) iz 20 držav. S čutili so se sprehodili med izjemnimi lanskoletnimi aromatičnimi, svežimi, zelenjavno- zeliščnimi, in mineralnimi vini severnejših območij, med alkoholno bogatejšimi, kislinsko skromnejšimi sauvignoni, vse do barikiranih starejših letnikov. Na kratko je po ocenjevanju  mogoče povzeti, da je  za vrhunsko kakovost še vedno najpomembnejše  prava sorta na pravi legi, prevroča  vinorodna območja na severni ali južni polobli  tej sorti preprosto ne ustrezajo in niti kletarji ne morejo nadoknaditi tega, kar ni  dala narava.Takšnih vin pa tudi pivci  ne morejo vzljubiti na prvi požirek. Z aromatskega vidika pa sta - tako kot že dolgo na policah -  prevladovala dva tipa sauvignonov: tiolski   sadni z okusom po citrusih, bezgu, pa tudi marakuji, pasijonki, in v tej kategoriji so francoski sauvignoni  še zaradi mineralnosti nepremagljivi. Na drugi strani so pirazinski (z vonjem in okusom po travi, paradižnikovih listih, papriki, beluših), med katerimi je bilo veliko vin iz Novega sveta. Prav ta sorta pa je bila  z globalizacijo senzorično zelo uniformirana in pivcu razen redkih izjemnih barikiranih strukturnih primerkov, s kateri se lahko pohvalijo z veliko vložnega dela naši severni sosedje Avstrijci, pivcu  ne dopuščajo domišljije v okusu. Skupaj so na ocenjevanju podelili 134 zlatih in 197 srebrnih medalj le vinom iz 15 držav, kar 44 jih je ostalo v gostiteljski regiji Tourane, v celi Franciji pa 172. Izjemno dobro, z 40 medaljami so se odrezali avstrijski sauvignoni, 36 so jih prejeli zahodni - italijanski vinarji. Novozelandski vinski mojstri so jih prejeli 28, sledijo jim Južnofriška republika in ZDA. Glede na to, da jih je bilo med ocenjenimi vini kar 60 odstotkov iz letnika 2019, lahko sklenemo, da je bil lanski letnik odličen za sauvignone, najstarejše vino na ocenjevanju, ki je bilo nagrajeno z zlato medaljo, pa je bilo iz Slovenje in sicer sauvignon 1970 iz Ptujske kleti. Osem trofej najboljšim sauvignonom sveta Poleg  331 medalj so podelili še osem trofej, ki so jih prejela vina z najvišjim številom točk in najboljšimi lastnostmi te sorte. Vinska klet Plonerhof iz  Poadižja Italije je prejela trofejo Dubourdieu (podeljujejo jo iz od leta 2017) za najbolj prefinjen sauvignon DOC, 2018, trofejo je prejelo tudi posestvo  Dagueneau in sinovi, za sauvignon iz 2018 La Léontine, Pouilly Fumé, Francija. Za najboljši  nebarikiran sauvignon posestvo Renaudat Valery, za sauvignon 2019 Les Nouzats, Quincy, Francija, za najboljšo zvrst s sauvignonom David Fourtout, Grand Vin Les Verdots, 218, Bergerac, Francija, za najboljši ekološki sauvignon posestvo Delobel, 2018, Touraine Oisly, Francija za najboljši novozelandski sauvignon vinska klet Whitehaven iz regije  Marlborough, Nova Zelandija, za najboljši južnoafriški sauvignon posestvo Delaire Graff  za cuvee sauvignon 2012, in za najboljši avstrijski sauvignon klet Kratzer, za sauvignon 2019, iz Štajerske.

Sun, 29. Mar 2020 at 18:27

141 ogledov

Možnost oddaje in obravnave vlog za izjeme od ekološkega kmetovanja
Za lažje in nemoteno izvajanje vseh opravil na kmetiji, tudi v času izrednih razmer zaradi epidemije okužbe z virusom COVID-19, lahko kmetje, ki želijo pridobiti dovoljenje za izjemo od pravil ekološkega kmetovanja vložijo vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ali na organizacijo za kontrolo in certificiranje (KO). Vsi kmetje, ki želijo pridobiti dovoljenje za izjemo od pravil ekološkega kmetovanja v skladu z Uredbami 834/2007/ES, 889/2008/ES, 1235/2008/ES in v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, lahko vložijo vlogo na MKGP ali KO na načine, da: vse poteka s čim manj fizičnega stika med KO, MKGP in kmeti oziroma brez stika; pošiljajo vloge po elektronski pošti; pošljejo vlogo skenirano s podpisom vlagatelja. V primeru, da pa kmet ne more poslati scana, naj jo pošlje po elektronki pošti nepodpisano. V tem primeru bo uradno zabeleženo, da vloga ni podpisana zaradi izrednih razmer (COVID -19 virus). Tudi nepodpisana vloga se razume kot veljavna in se bo obravnavala; -  odločitev od MKGP ali KO bo stranki poslana kot scan odločba oziroma v wordu (v tem primeru bo uradna zabeležka, da odločba ni podpisana zaradi izrednih razmer). V primeru vlog za nakup neekološkega semenskega materiala lahko oddate vlogo na KO pri kateri ste vključeni v kontrolo. Za vloge smo dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah ali elektronskih naslovih: IKCtelefonska številka:     070 533-566 (Aleš); na elektronski naslov: ales.veberic@ikc-um.si KON – CERTtelefonska številka:       02 228 49 31     na elektronski naslov: bostjan.pesek@kon-cert.si,  joze.rantasa@kon-cert.si Bureau veritas, d. o. o.telefonska številka:   01 47 57 666                 na elektronski naslov: polona.kramberger@bureauveritas.com TUV-SUD, d. o. o.telefonska številka:    040 582 469           na elektronski naslov: liljana.surlan@tuv-sud.si V primeru vlog za nakup neekoloških živali ali drugih izjem pošljite vlogo na elektronski naslov MKGP: sonja.jurcan@gmail.com, te. št. 031 341 616. Lahko uporabite tudi obrazce, ki so na voljo na spletni strani MKGP: https://www.gov.si/zbirke/storitve/odobritev-izjeme-od-pravil-ekoloskega-kmetovanja/ Oddaja vlog na ta način bo omogočena do konca izrednih razmer povezane z epidemijo koronavirusa (COVID-19). 

Sun, 29. Mar 2020 at 18:07

179 ogledov

Francija sprejela zakonodajo za naravna vina
Po desetletju lobiranja vinske industrije so francoske oblasti končno formalno priznale naravna vina. Kot poroča Wine Business, bodo vina, ki sodijo v novo poimenovanje, tržila z izrazom „vin methode nature“. Zveza naravnih vin je bila ustanovljena v sodelovanju s francoskim ministrstvom za kmetijstvo in francoskim nacionalnim inštitutom za poreklo in kakovost. Zveza, ki jo vodi vinar iz doline Loire Jacques Carroget, je pripravila seznam meril za novo imenovanje. Vina, ki izpolnjujejo pogoje, bodo lahko uporabljala ta logotip na svojih steklenicah. Obstoječi evropski predpisi prepovedujejo uporabo izraza naravnovino na etiketah, zato je Zveza naravnih vin oblikovala izraz "vin méthode nature". Za imenovanje bo veljalo triletno preizkusno obdobje. Za uporabo izraza "vin méthode nature" na etiketah je treba vino pridelati iz ročno pobranega grozdja iz certificirane ekološke pridelave, v kleti so dovoljene samo avtohtone kvasovke. Med postopkom kletarjenja so prepovedane naslednje prakse: cross-flow filtracija, hitra pasterizacija, termovinifikacija in povratna osmoza. V vseh vrstah vina je dovoljeno do 30 mg / l sulfita. Za razlikovanje med naravnimi vini, ki vsebujejo sulfite, in tistimi, ki ne vsebujejo sulfitov, sta bila oblikovana dve logotipa, ki kažeta, ali izdelek vsebuje sulfite ali ne. Vsako leto zunanji organ nadzoruje ustekleničeno vino, ki zaprosi za imenovanje. Če vino ni v skladu s predpisi, ga je treba tržiti kot drugo blagovno znamko, da ne bi zavajalo potrošnikov. Po pričakovanjih bo v naslednjih mesecih več kot 100 francoskih blagovnih znamk vina tržilo kot "vin méthode nature", pri čemer bodo po pričakovanjih sledili španski in italijanski vinarji. "Prva vina z označbo so lani ustvarili vinogradniki, ki so se pred trgatvijo dogovorili, da bodo izpolnili vse zahteve," je za Wine Business povedal Sebastien David, eden od ustanovnih članov Zveze naravnih vin.

Fri, 27. Mar 2020 at 22:33

221 ogledov

Mešalnicam je treba dovoliti, da si medsebojno pomagajo
Evropsko združenje proizvajalcev krmnih mešanic se pripravlja na soočanje z zapiranjem obratov. Promet z blagom se je po prvih težavah v EU vrnil v normalno stanje. Če se bo kriza nadaljevala, bo zapiranje obratov ogrozilo proizvodnjo krme. "Kratkoročno smo previdni optimisti," pojasnjuje Alexander Döring iz Evropskega združenja proizvajalcev krmnih mešanic (Fefac). Prometni zastoji na mejah so v veliki meri odpravljeni. Toda na poti od Črnega morja še vedno obstajajo težave. Dostava krme iz Ukrajine in Romunije je bila ovirana na mejah Madžarske, Hrvaške, Slovenije in Avstrije. Vozniki, ki niso imeli zaščitnih očal in drugih zaščitnih oblačil, niso dobili dovoljenja za nadaljevanje poti, se je pritožil Döring. Pri tem so olajšava smernice Evropske komisije, po katerih prehod čez mejo ne bi smel trajati več kot četrt ure, na mejah pa naj bi voznikom vseeno merili temperaturo. Zdaj bi morale omenjene države upoštevati tudi zahteve Bruslja za nadzor meje. Fefac še poudarja, da morajo biti dobave mešanic krme, na primer rejcem perutnine, zanesljive. Kupec v supermarketu lahko običajno preide na druge izdelke v primeru slabše oskrbe, pri reji živali pa to skoraj ni mogoče. Obenem ne more izključiti, da lahko pripeljejo do zaprtja mešalnic tudi okužbe zaposlenih. V tem primeru bi si morale mešalnice  med seboj pomagati, da bi lahko še naprej oskrbovale kupce. Obstajajo nujni načrti za medsebojno pomoč, s katerimi bi se morali strinjati nacionalni organi za konkurenco. O okužbah bi morali razmišljati  o  večjem uvozu soje in drugem uvozu krme.  Pristanišča EU bi morala zagotoviti ločitev ladijskih posadk in pristaniških delavcev. Države v katere se izvaža soja, morajo biti sposobne zagotoviti zaposlenim primerno varnost. Prav tako morajo spremljati, kako se je potek okužb razvil v državah dobaviteljicah in kako to vpliva na izvoz.      

Fri, 27. Mar 2020 at 19:40

217 ogledov

Milijarda pomoči za kmetijska podjetja
Avstrijski državni svet je sprejel drugi zakonodajni sveženj COVID-19 s petimi novimi zveznimi zakoni, ki med drugim predvideva ustanovitev skrbniškega sklada v skupni vrednosti ene milijarde evrov. Namenjen je za pomoč podjetjem, ki padejo pod prag mikro, malih in srednje velikih podjetij, t. j. z manj kot 250 zaposlenimi in 50 milijoni evrov prodaje na leto. Zakonodajalec s to pomočjo sporoča, da podpira svoje kmete, ker je zlasti v kriznih časih jasno, kako pomembno je svojemu prebivalstvu zagotoviti ustrezno, zdravo in kakovostno hrano. Za zagotavljanje storitev potrebujejo podjetja solidarnost in podporo v težkih časih, predvsem pa, da dobijo kmetije, ki jih je kriza zaradi koronavirusa močno prizadela, nebirokratsko pomoč, je poudaril predsednik avstrijske kmetijske zbornice Josef Moosbrugger.  

Fri, 27. Mar 2020 at 10:30

255 ogledov

Vinarji najhujše šele pričakujejo
Združenje družinskih vinogradnikov Slovenije je minuli teden poslalo kmetijski ministrici dr. Aleksandri Pivec poziv za pomoč in ublažitev posledic gospodarske krize v vinogradniško-vinarskem sektorju zaradi posledic ukrepov za blažitve korona virusa. V njem so opozorili, da se bodo z zamikom pokazale tudi ekonomske posledice, ko izredni ukrepi ne bodo več potrebni, ker so zaprti gostinski objekti in je prekinjena poraba na vseh vinskih trgih. Tuji kupci ne naročajo oz. odpovedujejo že potrjena naročila, turizem je zaustavljen tako doma kot v tujini, in odpovedane ali preložene vse domače in mednarodne sejemsko aktivnosti, ter otežene transportne poti in pretok blaga, kar pomeni, da je poraba vina skoraj ustavljena. Glede na sedanji položaj pričakujejo težave najmanj do jeseni, denarnih prilivov pred koncem leta oz. pred začetkom novega leta pa ne morejo pričakovati. Za ponovno stabilizacijo tržišča in povrnitev v normalno delovanje pa ocenjujejo, da bo potrebno najmanj leto dni, če ne dve ali več. Zato so predlagali nekaj ukrepov, s katerimi bi lažje ohranili likvidnost pri zmanjšanih denarnih prilivih: takojšnji moratoriji na vse kreditne obveznosti, popolno zamrznitev plačevanja obrokov in obračunavanja obresti za čas trajanja epidemije in še 12 mesecev po tem, enostavno in hitro odobravanje premostitvenih kreditov za financiranje zalog oz. plačila repromateriala. Prav tako predlagajo  subvencioniranju ali znižanje zavarovanj, oprostitev plačevanja prispevkov in davkov za kmete in njihove zaposlene za čas trajanja epidemije in še vsaj pol leta po tem in nadomestitev dela izpadlih dohodkov kot pavšalna enkratna nepovratna pomoč za male vinarje, ki davke plačujejo po KD in povrnitev dela dohodkov za manjša podjetja in zasebnike iz vinarske panoge, ki vodijo knjigovodstvo.  Težave se bodo stopnjevale V ZDA in na Kitajsko je šlo še nekaj pošiljk vina, a to je bolj tolažilno, sicer pa ima prednost zdravje ljudi in nemotena oskrba z repromaterialom za delo v vinogradih. Ničesar nam ne primanjkuje, dovolj imamo semen, fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, in sedaj se vidi, kako pomembno je, da imaš svojo oskrbno infrastrukturo, nam je dejal Silvan Peršolja, direktor kleti Brda. Ker naročil za vino ni, sta dve tretjini zaposlenih na dopustu oz. na čakanju, pomoč iz državnega paketa ukrepov bo dobrodošla. Vinarji smo se navajeni boriti z naravo, ob krizi 2010 so bili odprti azijski trgi, v sedanjih razmerah pa ni recepta. Spletna prodaja vin se je povečala, a je še vedno zanemarljiva, prej je to za nas preizkus, kako smo nanjo pripravljeni. Pričakujem, da se bodo težave naslednja dva meseca še stopnjevale,  konec leta se bodo pokazale tudi zaloge vina, je sklenil Peršolja.           Silvan Peršolja, direktor Kleti Brda  

Zadnji komentarji

Prijatelji

ziliute88edita editaKMEČKI GLASAlen  OsenjakVlasta Kunej KMEČKI GLASMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKmečki glas Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  HrastarDragica Heric KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Renesansa rebule na trgu