Vreme Naročite se
Klasični kmetovalci naravi ne zaupajo
Z ddr. Ano Vovk o glavnih naravnih virih za pridelavo hrane
Darja Zemljič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Torek, 17. maj 2022 ob 09:00

Odpri galerijo

Ana Vovk prikaže prst na gredi pogači, v kateri se shranjuje vlaga, nastane pa tako, da je spodnja plast zemlja, naslednja pa ostanki volne, listje slama. Z nalaganjem plasti se že po osmih mesecih ustvari organska snov, nato pa preperel material razgrabimo enakomerno, kot da bi delali pogačo. V taki gredi, ki mora biti pokrita s zastirko (slama, listje itd,.) dobro uspeva krompir in kapusnice. Del zemlje v Dolah je bil izboljšana tudi s prano mivko iz Puconcev, ki zmehča trdo zbito zemljo.  

» Geografija je zelo heterogena, vendar so me že zelo zgodaj zanimale podrobnosti naravoslovja, sploh prsti, zato nisem klasični geograf, se predstavi ddr. Ana Vovk, sredi narave na robu Haloz, v Dolah pri Poljčanah, kjer je pred dvanajstimi let zasnovala učno središče za samooskrbo in je odprto za številne obiskovalce. Poldrugi hektar za klasično obdelavo neprimernega družinskega posestva po očetovi strani obdeluje z različnimi pristopi naravnega pridelave. Sredi njega pa so številni leseni objekti  sušilnica zelišč, zemljanke za skladiščenje, letna kuhinja, trgovinica in jurta, v kateri v zenovski energiji sodobna Anastazija, s katero se primerja sama, zadnjih nekaj let tudi živi.

 Z svojim znanjem povezuje univerzitetna profesorica geografije na Filozofski fakulteti v Mariboru teorijo s prakso. Močno je vpeta tudi v mednarodno okolje, saj je 17 let živela na Dunaju in tam doktorirala iz pokrajinske ekologije, ki temelji na prsti in bila zaposlena v laboratoriju za analize zemlje pri univerzi na Dunaju. Drugi doktorski naziv pa je opravila iz varstva okolja. Prek študentov iz afriškega Senegala, ki prihajajo na izmenjavo v Slovenijo, prenaša znanje tudi na črno celino, saj je postala  rodovitna prst poleg vode največje bogastvo tega planeta.

Zakaj je širitev alternativnih načinov kmetovanja  in pritok znanja o le-teh  v Slovenijo zelo težak ?

Nisem študirala kmetijstva, ampak naravoslovje in že v otroštvu mi je bilo dano zavedanje, da je zemlja živa. Zato glasno povem, da na sedanji prevladujoči način dolgoročno ne moremo preživet, kar  ugotavljajo tudi kmetje sami. Sedaj temelji večina kmetijstva na subvencijah, a če jih ne bo več, bo zgodba drugačna. Alternativne prakse se sedaj precej vgrajujejo tudi v konvencionalno kmetijstvo, subvencijo je mogoče dobiti tudi za permakulturo. Potreben je permakulturni načrt, ki ga naredi strokovnjak ali pridelovalec sam.  

Alternativni načini pridelave se zadnja leta krepijo, ker so ljudje ugotovili, da ni smiselno imeti denarja na banki, temveč je bolje kupiti zemljo. Vendar pa nimajo znanja o pridelavi, in ti se sedaj učijo pridelovati na naravni način, konvencionalno kmetovanje pa jih ne privlači. Težje kot njim je dopovedati  »klasičnemu« kmetovalcu da narava sama veliko uredi, ker so zadnja desetletja ravnali drugače in zato naravi ne zaupajo, medtem ko mlajše generacije zaupajo, da narava z nami to zmore.

V resnici gre za premike v glavi, poleg tega so to preverjeni pristopi, zahtevajo pa več miselne kot fizične aktivnosti. Pri teh načinih obdelave ne lopataš, zalivaš, obračaš zemlje, ne gojiš za neko območje netipičnih kultur. Jaz na svoji površini pridelam za deset ljudi, ne le zase, res pa je, da delam s svojo energijo, ne pa zato, ker mora biti delo opravljeno. In tukaj vidim prihodnost, da bi se ljudje na ta način povezali z energijo Zemlje in na ta način pridobili, ker se kakovost hrane ne meri v količini, temveč energiji. S kemijo obdelane rastline pa so uničene.

Manj z lopato, več z glavo 

 Prihodnost kmetovanja ne bo več v starih oblikah, ki so se uveljavile z velikimi stroji, ampak veliko bolj v načinu razmišljanja in razumevanja kompleksnosti narave. Človek se bo vgradil v sistem delovanja narave in prideloval primerne kulture glede na podnebje, tla in tradicijo. Za permakulturno ali naravno kmetovanje niso potrebna dodatna sredstva a rastline kljub temu preverjeno rastejo. Pri nas bi bilo smiselno v pridelavo vključiti zelišča, ker slovenskih skoraj ni mogoče kupiti. Če bi se osredotočili na zdravje prsti v, bi se morali vprašati, kaj pridelovati, da je ne bomo obremenjevali in to zanesljivo ni koruza, kot velika porabnica hranil in vode. «

Voda je vse bolj onesnažena in vedno manj dostopna. Vzrok za slabše donose pridelkov na najbolj intenzivnih poljedelskih površinah pa pogosto ni suša, temveč uničena prst.

Voda je od nekdaj predstavlja ločnico med življenjem in smrtjo, pri pridelavi hrane pa ni enostavno nadomestljiva z namakanjem, ker je potreben dolg postopek dovoljenj. Kmetijstvo je velik obremenjevalec voda zaradi uporabe gnojnice, fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil, zlasti dušičnih. Njihova uporaba je kljub nitratni direktivi v EU še vedno pretirana, kar izhaja iz dejstva, da je v zemlji vedno težje pridelovati hrano tudi ob dodajanju vseh naštetih snovi. Zato je podtalna voda žrtev procesa intenzivnega vnosa hranil. Preobremenitve so posledica slabe rodnost zemlje -ker je v njej povprečno manj kot pol odstotka organske snovi, ki ima sposobnost zadrževati vodo in hranila, in  prehrambne verige, ki so temelj uspešne pridelavo hrane. Zato se zemlja danes obnaša kot skelet in kot mrtvo truplo, ki ga skuša kmetijstvo oživljati s šok terapijami -z velikimi dodatki gnojil in zaščitnih sredstev, s katerimi se potem umetno ustvari pridelovalni pogoji, v katerih rastline vzdržijo samo, dokler te snovi dobivajo. Rastline so na »infuziji«, ker jih konvencionalni način kmetovanja sili v hitro rast, ne skrbi pa za to, da bi zemljo pripravil na to, da bi jih prehranjevala neposredno. Brez foliarnega in drugega gnojenja ne uspevajo in kratki ciklusi, še bolj obremenjujejo zemljo in vode. Dodaten razlog pa je neurejena kanalizacija in slabo delujoče čistilne naprave.

Najbolj problematične so prav intenzivne poljedelske površine- suša pusti v njih posledice, ker v zemlji ni vzpostavljeno ravnotežje. Padavine bi se morale v zemlji ohraniti, da bi bile na voljo rastlinam, a do tega ne pride, ker so  npr. na celotnem Murskem polju in Ravenskem  njive prepredli s kanali, in zadrževanje vode tehnično onemogočili, namesto da bi jo zadržali. Gradbena stroka se je v 1950- in 60-tihletih  zelo »potrudila«- z urejanjem naravnih vodotokov v kanale, in posledično znižala raven podtalnice. Na območjih, kjer je bilo prej veliko vlage, pomeni to zrušenje ekosistemov,  travniki ob rekah Pesnici, Ščavnici niso več noben pridelovalni potencial, in Vipavska dolina je enaka zgodba. V zemlji prerezane žile je težko sestaviti nazaj, z naravo se ne moreš igrati, ta hoče svoje ravnotežje, a ne  njuno v prid človeka. Spričo podnebnih sprememb in  spremenjenih vzorcev padavin bi morali bolje razmisliti o regulaciji vode v sodelovanju z naravo po vseh možnih merilih. 

Kmetje zato zemljo na teh območjih kar precej opuščajo.

Ja, ker se jim pridelava na teh površinah ne izplača, sejati morajo dva do trikrat in dodajajo še sredstva za rast, kar pa še bolj onemogoči zemljo. Tudi semena niso poceni, in ekonomsko se jim pridelava ne izplača. Državi pa je najbolj enostavno podeliti subvencije za koruzna polja, ki je ne jedo ljudje, temveč živali, in na najboljših pridelovalnih površinah v Sloveniji je pridelava  hrane za živali in ne za ljudi, kar je popolnoma zgrešeno.

Ali bodo imeli kmetje v prihodnje največje težave s čiščenjem težkih kovin, mikroplastike in drugega, kar je v zemlji ?

Težke kovine so težava, ker se kopičijo, na drugi strani pa če so nemobilne,  niso zelo  nevarne, ker se samo nakopičijo  na posameznih mestih. To je mogoče urediti z uporabo rastlin oz. fitoremediacijo, ki imajo takšen koreninski sistem, da paralizirajo težke kovine in jih shranijo v zemlji, da ne ogrožajo celega sistema. Obstaja kar 4000 rastlin s sposobnostjo čiščenja zemlje, kar je zelo učinkovito, vendar dela narava to počasi. Potrebnih je deset let in več, človek pa bi rad hitre rešitve in bi zato morali najti bližnjice, saj z vidika samooskrbe ne ne moremo čakati tako dolgo. Problem mikroplastike pa je, da je v nanodelcih in ker ne prevaja vode je tujek, a dovolj majhna, da jo rastline vsrkajo. Tako se razširi v žive organizme, iz katerih jih tkiva ne izločijo, kar povzroča bolezni, skoncentrira se v skupkih, kar  je v možganih  smrtno nevarno.

 Naravni način kmetovanja ima tudi težjo del -pridelovalec mora zelo slediti naravnim procesom, če namreč kakšno stopnjo preskoči, ne bo mogel izpeljati naslednje. Tudi pridelovalec je namreč del naravnega ritma ne glede na vreme in počutje, mora biti vedno pripravljen pretočiti svojo energijo v proces pridelave.

Kakšno je vaše mnenje o ekološkem kmetovanju in evropski zakonodaji zanj? Kaj je v njem sploh še ostalo od naravnega oz. biodinamičnega kmetovanja glede na to, da so vse večji pritiski po njegovi intezifikaciji, kar se zgodi vedno, ko si alternativne načine prisvojijo multinacionalke?

Ideja ekološkega kmetovanja je bila, da bi na ta način ekologizirali kmetijstvo z odvzemom težkih vnosov, vseeno pa bi pridelovalcem pustili kot rezervo nekaj zaščitnih sredstev, čeprav se kaže, da naravi to ni potrebno . Prav tako  upošteva  a način vegetacijski ritme in se  prideluje v glavnem na prostem, hidroponika pa v njem ni dovoljena, ker temelji v celoti na dodatkih. V ekološkem kmetovanja še vedno prevladujejo kmetije, ki jih obdelujejo v glavnem družinski člani, in ne podjetja ali najeta delovna sila, ker je ključna vključenost človek s svojim potencialom.

V Sloveniji smo začeli izvajati evropsko zakonodajo za ekološko kmetovanje 1992, a so jo pristojni zelo zakomplicirali, zato so vanj večinoma vključeni travniki na OMD. To pomeni, da ne gre za pridelavo veliko hrane in bistvene spremembe na teh kmetijah, ker so travnik namenjen za seno in za živali in že prej so delali enako. Posamezniki pa so se organizirali za pridelavo zelenjave, a se je izkazalo, da bi cene teh predelkov morala biti bistveno višje, toda kupci še vedno raje kupujejo poceni.

Obstajajo pa tudi tisoč hektarske biodinamične kmetije, ali je mogoče tako velike površine obdelovati po načelih biodinamike (BD)?

Poznam nekaj takšnih velikih kmetij, ki se od ekoloških razlikujejo po tem, da ključuje v delo še duhovno komponento - položaj planetov in njihove moči, za kar je potrebno poznati ozadje. Logično je, da je privlačna sila planetov in zato v različnem obdobju pospešuje rast cvetov, stebel, listja ali korenin. Tudi na velikih površinah je mogoče pridelovati na biodinamičen način, ker je v BD zemlja že izpostavljena kot rodovitna, saj se veliko dela na preparatih. Z njihovo uporabo se pridelovalec ne bori izključno proti boleznim, temveč se veliko bolj izraža kompleksnost narave in je bistveno višji pojem kot pri ekološkem kmetovanju, ki je samo dvodimenzionalno. Permakultura pa je že način življenja, medtem ko naravno o kmetovanje pomeni, da človek upošteva dane naravne razmere in jih ne spreminja, ampak se vanje vgradi s pridelavo. V tem primeru že jeseni uporabiš zastiranje za zatiranje plevelov, ker nima svetlobe, veliko listja in krtove zemlje in v nekaj mesecih se ustvari globoka rodna plast, ki se med obdelavo ne obrača in s tem ohrani življenje v njej.

 

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 4. Jul 2022 at 13:25

0 ogledov

Tradicionalno, inovativno, ekološko
Bližnjih srečanj s kalabrijskimi vini ni je bil veliko, za natančnejše spoznavanje morda celo preveč. Po ogledu poskusnih vinogradov Librandi se nam ob kosilu v restavraciji Gal Kroton ob trdnjavi Tore Aragonese v kraju Ciro Marina predstavi cela četica lokalnih vinarjev. Iz te točke v kraju Ciro Marina je čudovit razgled na Jonsko obalo, proti kateri se v zadnjem obdobju razprostirajo tudi vinogradi. Ti so bili v preteklosti namreč posajeni predvsem na vznožju vzpetin. Med vini prevladujejo roseji iz gaglioppa, ki ga predstavi tudi hiša Cote di Franze iz istoimenskega kraja. Gre za manjšo vinsko klet z devet hektarji vinogradov, obdelanih na ekološki način. Roseji iz kalabrijskega kralja so ponavadi krepkejši, kot smo jih vajeni pr nas, konkretno Ciro DOC iz Cote di Franze vsebuje 13,5 %alkohola. V okusu prevladuje primarni okus maline, pookus je manj svež, zato pa bogat. Ob standardnem gaglioppu ima ta hiša tudi greco bianco, ki ga pridelujejo v glavnem ob Jonski obali. Ta sorta je razširjena že od grških časov, ker je dobro odporna na sušo, v preteklosti so jo uporabljali tudi za rozine, več o njej pa malo kasneje. Pomembno je ohraniti pridelavo Ena najstarejših vinskih kleti na območju Ciro je Ippolito 1845, ki ima za seboj skoraj 180-let izkušenj, njen sedež je v središču mesta Cirò Marina. Ippolito stekleniči 800.000 steklenic letno, obdeluje pa 100 ha vinogradov, tako na gričih v notranjosti, kot na položnejših priobalnih legah. Pridelujejo skoraj izključno avtohtone sorte in so lastniki najstarejšega, 80 let starega vinograda na območju Ciro Marina. Gianlucca Ippolito nam » družinsko srebrnino« na dobrih dveh hektarjih pokaže v opoldanski pripeki- v njem pa raste - kaj drugega- kot galioppo. Ganlucca Ippolito v 80 let starem vinogradu gaglioppa Na lapornato glinenih tleh je obdelan na grmičasto vzgojno obliko oz. albarello, zato da nizka trta v notranjosti grmička ohrani senco in vlago. Vsaka trta pa ima dve »roki« oz. kordona in tri mladice. V preteklosti je bilo po hektarju zasajenih 10.000 trt na metrski razdalji, sedaj je posajenih v novih vinogradih med 45000 do 5000 trt na razdalji dva metra zaradi lažaje strojne obdelave. Vinogradov v regiji ne obdelujejo na ekološki način, kar Gianlucca utemelji s tem, da to zaradi težav z boleznimi in zagotavljanja stalne kakovosti grozdja v bližini morja ni lahko. Težave imajo namreč s peronosporo in oidijem, proti katerima škropijo z žveplom in bakrom vsaka dva tedna. V primeru izmenjujoče se vročine dežja pa še pogosteje. Povprečen pridelek med sedem do osem ton po hektarju bi bil v ekološki pridelavi hitro razpolovljen in kakovost grozdja med letniki zelo neizenačena. Ker tretjino grozdja dokupijo, zanj pa plačajo povprečno 70 centov/ kg, bi pomenil prehod na eko zelo negotov vir dohodka za vse vinogradnike, ki bi pridelavo v tem primeru hitro opustili. To bi bilo slabo za celo območje, zato jim je pomembneje, da mladi ljudje ostanejo zaposleni v vinogradništvu in ohranjajo kontinuiteto terroirske pridelave.   Rastoče ambicije  Iz območja Ciro se poslovimo z izjemno s skrbno pripravljeno degustacijo v reprezentančnih prostorih na območju Saracena v bližini obale in nekdanje mavrske tržnice, na katero so v preteklosti prihajali trgovci iz sosednjega Afrike. Pečat sosednje celine se v teh krajih še vedno tiho navzoč, saj jug Italije povezuje z Afriko tudi počasnost- seveda z vidika severnjakov. Vendar nam je v »lastnem soku« sredi vinogradov jasno, da v pripeki nad 35 stopinj Celzija obstojijo tako možgani kot roke. Konzorcij pridelovalcev Ciro in Marina obdeluje območje ob obali, ki se je v preteklosti imenovalo Enotria, kar pomeni - dežela vina- že 15 stoletij pred Kristusom. Sibari,kot se je v preteklosti imenoval Ciro, pa je bilo pomembno pristanišče. V preteklih desetletjih so pridelovali le vina lokalnega okusa oz. za družinsko porabo, kar pa se zadnjih 15 let spreminja. Vinarji so se povezali v konzorcij Ciro in Melissa z 60 člani, vsi skupaj obdelujejo 500 hektarji in letno napolnijo 4 milijone steklenic. Z njimi ustvarijo letni promet 15 milijonov evrov. Njihove poslovne in izvozne ambicije so ve večje, za zdaj je glavni izvozni trg Nemčija, je uspelo prodreti klet Librandi. Zelo hitro raste tudi kakovost vin, vendar pa se zelo dobro zavedajo, da je tudi na svetovnem trgu tradicionalno in avtohotno prednost, zato ostaja gaglioppo v steklenicah v glavnem »neomadeževan- le redko ga mešajo z mednarodnimi sortami, prej z avtohotonimi , z npr. nerello calabrese in drugimi. Gostitelji so izbrali za degustacijo 21 vin, izključno iz avtohtonega in vrhunskega gaglioppa najvišje kakovosti- classico superiore riserva letnikov od 2019 do 2012. Že sami so vina oz. kleti razvrstili glede na slog kletarjenja na tradicionalna, inovativna in ekološka vina. Med tradicionalnimi so se predstavile vinske hiše Caparra & Siciliani, Enotria, Ippolito 1845, Librandi in Scala. Poleg zrelosti in bogate strukture vin s terciarnim aromami pa odlikuje ta vina tudi eleganca, ki jo dodajo sladki tanini v ustih. Najbolj pa me prepriča Enotria z vinom Piana Delle Fate, Ciro , DOC, superirore riserva, 2018. Vino je bilo 15 dni macerirano, 6 mesecev v bariku in še 18 mesecev v nerjaveči posodi. Glavna kalabrijska sorta ,kletarjenja na inovativnejši način kleti Baroni Capoano, Borgo Avrona, Garrubba, Senatore vini in Tenuta Santoro pomenijo predvsem malenkost lažje strukturo, večjo taničnost in nižjo vsebnost alkohola. Ker so vsa vina prav tako zorela od nekaj mesecev do dveh let v lesu, kar je tudi pogoj za to kakovostno stopnjo, to pomeni v okusu malenkost prevladujoči les v primerjavi s prvo skupino. Med njimi pa je bil najbolj prepričljivih Don Raffaele  Ciro, superiroe riserva, 2018. V zadnji skupini, v glavnem ekoloških vin, prav tako starejših letnikov od 2019 do 2012, je "spontana pridelava" zahtevala svoj davek v vonju in okusu. Toda tudi med njimi je bilo nekaj šampionskih predstavnikov regije -z bogato cvetico, strukturo in širino je prepričal gaglioppo kleti Brigante, 2016. Njegov okus se je razprl v pahljačo terciarnih arom od temnih sadežev do zelišč in temne čokolade. Vse bolj prepoznavne  bele sorte Ob rdečih se v Kalabriji počasi prebijaj v ospredje tudi bele sorte, najbolj opazna sta greco bianco in pecorello. Veliko te sorte je še vedno v zvrsteh, kot samostojna pa za strukturnejšo zorjeno vino. Toda najbolj slavni greco bianco je kletarjen kot sladki passito, to sladko vino pa je pogosto tudi iz sorte zibbebo  (oz. aleksandirjskega muškata) s katerimi se iz konice italijanskega škornja, vse bliže glavnemu mestu Reggio Calabria,  tudi poslovimo. Z njimi nam postrežejo na območju arheoloških ostalin iz grškega obdobja - Villa Romana Palazzi di Casignana. Greco bianco je stara sorta, ki izvira iz grških časov, po njem je posebej znano območje Bianci. V kraju Pallizi  in okolici pa so znani po narečju, ki je v bistvu stara grščina. To desertno vino kletarijo že stoletja skoraj nespremenjeno- grozdje tik pred polno zrelostjo potrgajo in sušijo, in zatem stisnejo ter zorijo nekaj let  ali desetletje in več v lesenih sodčkih. Ima pa  višji ostanek alkohola,  od 14 do 17 % za IGT in najmanj 17% za DOC oznako.   Okus po žlahtna plesni, kar je značilnost slovenskih predikatov, pri passitu ni zaželena, zato pa v okusu prevladujejo cvetica in okus po pomarančnem cvetju, suhem sadju, oreških in zeliščih.  Ob belem "Grku" pa je vse bolj prepoznavna s bela kalabrijska sorta še pecorello. Ta vedno prepriča z cvetico in okusom rumenega sadja- običajno breskve in marelice s kančkom citrusov, in v pookusu podčrta bogatejšo strukturo z mineralnostjo. Med njimi naj za konec izpostavim odličen pecorello letnika 2021 iz vinske kleti Ippolito 1845.      

Mon, 4. Jul 2022 at 13:18

0 ogledov

Cene žit v prostem padu
Cene žit še naprej padajo- pšenice, koruze in ječmena so medtem že skoraj dosegle raven pred ukrajinsko vojno. Kot se pogosto zgodi, so to morda pretiravanja, preden trg ugotovi, kako majhen je v resnici pridelek, piše nemški Agrarheute. Cene pšenice so padle za 25 % a raven, na kateri niso bile od začetka ruske invazije na Ukrajino. Do neke mere je takratni trg cenil izgubo starih in novih ukrajinskih pridelkov ter njihov izvoz iz blokiranih črnomorskih pristanišč. Zdaj se z mednarodno pomočjo očitno pojavljajo različne izvozne možnosti za ukrajinsko žito, očitno pa je Rusija pripravljena spustiti ukrajinsko žito na trge. Rusija je ponovila svojo pripravljenost sodelovanja i z Združenimi narodi pri spopadanju s tveganji svetovne prehrambene krize in tudi pri izpolnjevanju svojih zavez glede izvoza hrane in gnojil. Obljube so bile podane med srečanjem med ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in generalnim sekretarjem ZN Antoniem Guterresom, so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva. Pšenica nove letine se je v petek, 1. julija, znižala za slabih 16 evrov na 334,50 evra za tono. Od vrha cen sredi maja so evropske cene pšenice padle za 105 evrov / t  ali  za četrtino na raven, ki je bila nazadnje  konec marca in v začetku aprila.Tudi cene koruze so se v petek na terminskem trgu znižale za nadaljnjih 10 evrov na le 288,25 evra za tono. To je najnižja cena koruze od konca februarja - ko se je začela vojna v Ukrajini. Evropa želi preprodajati ukrajinsko žitoEvropska unija bi lahko kupila milijone ton ukrajinskega žita in ga poslala ranljivim državam kot pomoč v hrani, je dejal vodja francoske industrijske skupine Intercereales. Diplomati so se več mesecev poskušali pogajati o pomorskem koridorju v ukrajinskih črnomorskih pristaniščih, hkrati pa se spopadajo z razvojem alternativnih izvoznih poti, preden v Ukrajino prispe nov pridelek. V Franciji se je vlada pogovarjala s predstavniki  mlinske  industrije, vključno z maloprodajnim podjetjem Intercereales, da bi predlagala rešitve.  EU bi lahko potencialno kupila 2 do 3 milijone ton žita za začasno skladiščenje v državah članicah, ki mejijo na Ukrajino, je dejal Jean-Francois Loiseau, predsednik Intercerealesa. Takšna količina bi zmanjšala ukrajinske zaloge za skoraj 20 milijonov ton, vendar ne bi bila tako velika, da bi destabilizirala mednarodne trge, je dejal."To bi omogočilo Evropski komisiji, da plača ukrajinskim kmetom, in tako bi imeli ukrajinski kmetje denar za nakup  semen, gnojil in goriva, to pa bi mnogim državam, ki so v težkem položaju, omogočilo, da prejmejo donacije hrane od Evropske unije.Ukrajinski izvoz žita se je junija medletno zmanjšal za 43 % na 1,41 milijona ton, je v petek sporočilo ukrajinsko ministrstvo za kmetijstvo.

Thu, 30. Jun 2022 at 09:47

216 ogledov

Komisija odobrila GSO koruzo
Evropska komisija je  odobrila novo gensko spremenjeno koruzo za hrano in krmo. Ta odločba o odobritvi se ne nanaša na pridelavo te koruze v EU, temveč le na njeno uporabo za hrano in krmo. GSO spremenjena koruza je prestala popoln in strog postopek avtorizacije, ki zagotavlja visoko raven zaščite zdravja ljudi in živali ter okolja. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je zagotovila ugodno znanstveno oceno in ugotovila, da je ta GSO pridelek varen. Po glasovanju v stalnem odboru za rastline, živali, hrano in hrano (SCOPAF) in v kasnejšem pritožbenem odboru države članice niso dosegle kvalificirane večine za ali proti tej odobritvi. Dovoljenje velja 10 let in za vsak proizvod, proizveden iz tega GSO, veljajo stroga pravila EU o označevanju in sledljivosti.

Thu, 30. Jun 2022 at 09:14

155 ogledov

Preteklost predstavlja tudi prihodnost
 Iz območja Lamezie na zahodu Kalabrije se preselimo v vinograde na jonsko, vzhodno območje. Tukaj je najbolj znano vinorodno kalabrijsko območje Ciro, poimenovano po istoimenskem mestecu, kjer se sredi dneva dan zamakne v tišino sieste na vaških trgih, kjer še posedajo starejši domačini. Poletna vročina pa udari veliko prej kot pri nas, 18. maja so bila polja ječmena že požeta. Kalabrijske vasi so značilno razpršene na vrhu hribov oz. visokih vzpetin, da so se lahko prebivalci branili. Na drugi strani medsebojno niso imeli veliko stikov, zato so ohranili veliko edinstvenih tradicionalnih navad in so zelo privlačni za antropološke in etnološke raziskave. »Pri nas ni vinogradništva brez namakanja, ker bi nam poletna suša s temperaturami do 40 stopinj Celzija pobrala pridelek,« nam med pozdravom pojasni Paolo Librandi, predstavnik četrte generacije na družinskem posestvu v kraju Ciro Marina, nedaleč od letoviškega kraja Punta Alice, ki je postalo sinonim za najboljša vina s tega območja. Območje Ciro predstavlja ter okrog 1500 hektarjev vinogradov, v glavnem kategorije DOC, nekaj tudi IGT. Vina Ciro pa so tako rdeča, bela kot rose, in sicer so rdeča v glavnem iz sorte gaglioppo in belo samo iz sorte greco bianco. Družina Librandi pa je znana predvsem po tem, da se z izjemno skrbjo in v kombinaciji z znanostjo posveča preučevanju starih sort vinske trte. Glavni del družinskega posestva, ki je bilo ustanovljeno leta 1953 in zgrajeno na območju stare kmečke hiše iz 19. stoletja, je v lasti Antonia in Nicodema Librandi in predstavlja 232 hektarjev vinogradov. Ti so razpršeni na sedmih lokacijah, tudi na ožjem območju Ciro Melissa, letno pa stekleničijo okrog 2,5 milijona steklenic. Pridelujejo pa tudi oljčno olje, vse na konvencionalen način, zjutraj ravno srečamo delavce pri zelenih delih. V vinogradih imajo 90 zaposlenih in še 25 v kleti. Tako kot vsi ta hip imajo tudi oni težave z najemanjem delovne sile. Z juga Italije se je veliko mladih izselilo, zato prihajajo v državo delavci iz severne Afrike in drugih držav. Posestvo vodi sedaj četrta generacija, Teresa, Francesco ter njuna bratranca Raffaele in Paolo, ki študira vinogradništvo v ZDA. Staro družinsko hišo iz 19. stoletja so preuredili in razširili z modernimi objekti s kletjo in sprejemom gostov ter prodajo vina.   VINOGRADI SO PRSTNI ODTIS TERITORIJA Še bolj so znani po tem, da so zavezani tradiciji, ki so jo nadgradili s poskusnimi vinogradi za preučevanje starih kalabrijskih sort vinske trte. Začeli so z gaglioppoom in grecom in s podlagami, ki se tradicionalno uporabljajo na tem območju. Pri tem pa so poslušali strokovnjake in pridelovalce, ki so ohranili stoletno znanje območja Ciro. Njihov cilj namreč niso bila le edinstvena in sodobna vina, ki jih da območje v kombinaciji z blagim mediteranskim podnebjem in gorskimi vetrovi, temveč tradicionalna vina z nadgradnjo sodobnih tehnologije. Tako so se povezali v raziskovalne projekte z univerzami v Milanu in Torinu, s katerimi preučujejo vinske sorte, za sredstva za raziskovalne projekte pa kandidirajo tako v regiji kot v EU. Na različnih delih posestva imajo posajenih več kot 200 sort vinske trte iz različnih delov Kalabrije in preučujejo razlike med njimi. Njihovo izhodišče je, da bi stare sorte na trajnostni način ponovno razširili v vinogradih. V sodelovanju z obema univerzama jih preučujejo s sodobnimi metodami raziskave DNA. Unikatnost so z genskimi preiskavami potrdil že 80 sortam, tri od njih (gaglioppo, maglioppo in pecorele) so vpisali v uradni register, ostalih 120 še preučujejo, nekatere pa tudi samo ohranjajo v ampelografski zbirki, da se ne bi izgubile. Stare sorte morda pomenijo tudi prihodnost, saj so bolje prilagojene in lažje kljubujejo podnebnim spremembam. Grozdje iz sort v poskusnih vinogradih seveda tudi posebej vinificirajo, s temi vinifikacijami sta začela že Nicodemo in Tonno Librandi. Iz kleti Librandi gre pol vina v svet in da bi v regiji dosegali čim boljše rezultate, so dali leta 2008 pobudo za ustanovitev združenja Vinarjev Cira, ki si deli znanje za doseganje višje kakovosti vin, združenje pa ima sedaj 42 članov. Klet Librandi pa stekleniči vse od penin do staranih rdečih vin, med drugim poskusimo izjemno skladen rose 201 iz gaglioppa. Je manj značilne lososove barve, krepkejšega telesa s 13 % alkohola, poleg lepe sadnosti pa ima tudi začimbno noto.

Fri, 24. Jun 2022 at 13:33

260 ogledov

V Lentu ima prvo besedo magliocco
 Vinski sektor v Kalabariji v zadnjem obdobju zelo napreduje, v njem je aktivnih  na tisoče ljudi in vedno več mladih, ki so nosilci trajnostnega razvoja in sposobni ponuditi, tudi podjetniško, nov zagon vinskemu sektorju in na splošno celotnemu proizvodnemu krogu., je predstavil v predsednik regije Roberto Occhiuto. Sektor je vitalen, z 12 tisoč hektarji vinogradov in 20 milijoni napolnjenih steklenic, (90 odstotkov predstavljajo rdeča vina), vendar je izvoz še vedo zelo nizek, verjetno  pod četrtino uradno ocenjene pridelave. Hkrati se razvija vinarstvo doma v povezavi s turizmom - vinski turizem je ocenjen na 500 tisoč obiskovalcev letno in 42 milijoni evrov prometa. Z vidika kakovosti vin oz. leg in grozdja ima regija devet DOC regij z označbo porekla, ki pa predstavljajo le 4 odstotke pridelave ter 13 IGT območij, ki so stopničko nižje, medtem ko še vedno nimajo nobenega območja z vini najvišje kakovosti- DOCG območja oz. zaščite. Praktična razlika med DOC in DOCG je v kakovosti: DOC in DOCG vina sta obe vini z označbo porekla, vendar imajo vina DOCG dodatno jamstvo italijanske vlade, da so vina posebej visoke kakovosti. Vsako vino z oznako DOCG mora na panel za preverjanje kakovosti vina vin, medtem ko morajo biti DOC vina zgolj pridelana v skladu s pravili o imeni. Bistvo vina je tesno povezano z geografijo, zato naj na kratko naštejemo še območja pridelave. Na DOC območju Consenze in Catanzaro( ki je gostilo ocenjevanje ConcoursMondial de Bruxelles,) in je tudi najbolj severno in največje območje, je tipična sorta magliocco dolce. DOC območja Bivogno predstavlja zelo ozko območje na Jonskem morju, ob kraju Riace, na katerem so tipična rose in rdeča vina iz vodilnega gaglioppa. Roseji iz vodilne kalabrijske sorte pa so si utrli pot in postali popularni zaradi svežine in harmoničosti po celi Italiji, od belih sorta pa greco. Širše najbolj znana strukturna kalabarijska vina iz gaglioppa prihajajo iz območja Ciro, prav tako na vzhodni obali okrog kraja Ciro Marina. Greco di Bianco je manjše območje za pridelavo passita oz. sladkega vina iz sušenega grozdja znotraj območja Reggia Calabria (kjer sicer prevladuje nerello), zlasti na ozemlju Bianco, po katerem je dobilo ime. Na območju Lamezie in Tropee  prevladuje pozna sorta magliocco canino. Okrog Mellise, na Jonski obali, pa poleg vodilne rdeče sorte še greco binaco in malvazija. Manjša pridelovalna območja pa so še Isola di Capo Rizzuto, Savuto na gorskem območju ob Tirenski obali, Scavigna pa je znana še po sorti nerello cappuccio. Glede na to, da  vinogradih prevladujejo avtohtone sorte, so se svetovne sorte uveljavile predvsem pri ambicioznejših vinarjih, ki se spogledujejo s tujimi trg. Zato kletarijo bolj moderna vina mednarodnega sloga. Največji izziv v trženju kalabrijskih vin pa je, da tako kalabrijske sorte kot vina iz  njih širše niso znana. Druga cokla pa je,da je večina kleti manjših prav tako količine vina, kot posledice zmanjšanja vinogradih v zadnjih 40 letih. Prav tako nimajo posebne strategije promocije vin in usklajevanja aktivnosti med državnimi in kmetijskimi regionalnimi ustanovami. Sicer bi lahko pridobili evropska sredstva programa razvoja podeželja, ki pa jih koristijo samo občasno. V steklenici za vsakogar nekaj  Prva vinska klet, ki jo obiščemo na območju DOC Lamezia je Lento,  v lasti istomenske družine. Sprejme nas predstavnica četrte generacije Daniela Lento,ki dela skupaj s sestro Danilo in starši. Na posestvu na 500 metrih nadmorske višine, s pogledom na obe obali- Jonsko in Trenso, in  vetrne elektrarne, je ustanovil podjetje Danielin oče Salvatore leta 1963. Skupaj obdelujejo 100 hektarov, vendar so na 30 ha oljke, v letniku pa napolnijo  milijon steklenic, grozdja pa ne dokopujejo. Vsa dela v vinogradu, vključno z trgatvijo, še vedno opravijo ročno. Avtohttonim sortam magliocco, greco in malvazija so dodali še mednarodne- cabernet sauvignon, merlot in chardonnay.  Ob vinogradih imajo novo klet, z ločenim delom z leseno in nerjavečo posodo, Osrednji del kleti z degustacijskimi je na globini šestih metrov, prostori pa opremljen nekoliko v slogu italijanske "dolce vita" med drugim s starimi avtomobilom. Kar polovico vin izvozijo v ZDA, Nemčijo, in Skandinavske države, na domačem trgu prodajajo vina po celem italijanskem škornju v gostinstvu in trgovskih verigah v rangu od dveh do 14 evrov. Poskusimo nekaj vin, predstavnikov tega območja. Svež maagliocco, 2019, ima še močno granatno rdečo barvo; na nosu  aromo sliv, češenj in robid, zorenje v francoskem hrast pa mu doda okus in potencial daljšega zorenja. Magliocco, letnika 2016 s 14 % alkohola, po zorenju v leseni posodi prepričajo že na " prvo žogo" sladki tanini, bogato struktura in barva, odprto steklenico pa smo prekinili nekje na sredi razvoja. V belem grecu letnika 2021, z 13,% % alkohola prevladuje okus po breskvi in marelicah, z lepo mineralnostjo in srednje bogatim telesom. V kategoriji DOC p je tudi vino zvrst Lamezia rosso riserva, 2018 zorjena v francoskem hrastu iz sort maggliocco, greco nero in nerello. Nežen okus po vaniliji mu doda žgan les,  bogata struktura pa brez težav prestane eno leto. Vino je tako šele pripravljeno na daljše zorenje, slog celotne kleti pa bi lahko ocneili- za vsakogar nekaj, doma in v tujini, z izdelanim profilom vin.

Fri, 24. Jun 2022 at 13:30

247 ogledov

Brez energije ni hrane
  Brez hrane ni energije za ljudi in brez energije ni hrane, je eno najbolj osnovnih dejstev bivanja na tem planetu, čeprav se tega večina smrtnikov začne zavedati šele v krizi, kot jo je izzval splet sedanjih geopolitičnih razmer. Le tako je razložljivo, da po kazalcih najmočnejši evropski gospodarski sektor z letnim prometom 1093 milijard evrov, 4,5 milijona zaposlenimi in 289.000 gospodarskimi družbami ter izvozom okrog 120 milijard evrov deluje v normalnih razmerah ves čas v senci drugih dejavnosti. Žal je stopil v ospredje v destruktivnih okoliščinah – z izbiro globalno najmočnejših političnih igralcev, za topove namesto za maslo. Vedno zelena ekonomska dilema je na žalost postala absurdno resnična. Kot je na vrhu živilske industrije v Portorožu izpostavil Aleš Cantarutti, direktor Gospodarske zbornice Slovenije, živimo zadnje mesece v svetu, kjer je mogoče v ZDA kot eni najbolj razvitih držav kupiti kakršno koli orožje, hkrati pa je zmanjkalo mlečnega nadomestka za dojenčke. Normalna razmerja v gospodarstvu na svetovni ravni so porušena in prehranske verige pretrgane, zato bo po ocenah stradalo 40 milijonov ljudi, 36 držav je polovično odvisnih od ukrajinske pšenice. Ruski zunanji minister Lavrov se je pretekle dni čudil, zakaj je v svetu takšna panika, če je samo odstotek svetovnega pridelka žit blokiranega v ukrajinskih pristaniščih. Na nervoznih trgih, kjer potekajo transakcije z energenti in ključnimi kmetijskimi pridelki, so cenovni šoki zelo vidni. Posegi človeške neumnosti pa so ustrezno okolje za takšne reakcije na trgih, je skušal pojasniti nerazumne skoke cen na borzah dr. Aleš Kuhar v Portorožu. Zgodovinsko dejstvo je, da so cene energentov in kmetijskih surovin zelo povezane. Celo agrarne ekonomiste pa so presenetili izračuni, da je živilska predelava bolj odvisna od energije kot pridelava in od tod del panike na svetovnih borzah. O stopnji špekulativnosti odločajo predvsem ocene svetovnih zalog ključnih kmetijskih pridelkov in te za pšenico niso ugodne. Celotna svetovna prehranska trgovina pa je preveč osredotočena na sojo, koruzo, pšenico, oljnice in azijski del na riž. Med predstavniki različnih svetovnih kmetijskih in prehranskih organizacij je zato zadnje tedne postal popularen termin diverzifikacija oskrbe kmetijskih surovin in energetskih virov. A glede na to, da je liberalni kapitalizem zadnje stoletje ekonomije držav uokviril v globalističen prehranski tok, je to lahko le politična krilatica. Kmetijstvo je namreč kot tanker, ki ga na hitro ni mogoče preobrniti. Države svetovnega juga so v tej ureditvi v glavnem pridelovalke surovin za živilsko industrijo severnih držav, od koder gredo nazaj v glavnem izdelki in tudi pšenica. Prav tako v kratkem obdobju ni mogoče najti energetskih zamenjav in nadomestil. V kriznih razmerah pa seveda obstajajo tudi trgovci in špekulanti, ki se jim »smeji«. Poleg vojne industrije, ki je posel kot vsak drug, so to lastniki velikih zalog strateških surovin in energentov. Navadni potrošniki in povprečni kmetje seveda nismo med njimi, čeprav si bodo lahko slednji vsaj pri nekaterih pridelkih pokrili več kot stroške pridelave in za malenkost izboljšali položaj v razmerju do živilske verige. Ta bi morala za svoj nadaljnji razvoj vlagati v trajnost, a je z rastočo draginjo na majavih nogah celotna zelena usmeritev evropskega kmetijstva in gospodarstva, razen, ko gre za očitne dolgoročne prihranke. Ključna tema prihodnjih mesecev bo zato energetska oskrba – bolj kot bo mrzlo, bolj bo to vroča tema, zlasti zaradi napovedanega moratorija za uvoz ruskega plina v EU z decembrom. »Zamrznitev« ne grozi le prebivalstvu, temveč celotnemu gospodarstvu; nemško je na primer kar 60-odstotno odvisno od ruskega plina. Ob temi oskrbe z ruskim plinom se bodo lahko na dva dela kot zadrga razdelile tudi članice EU – tiste, ki bodo rusko plinsko pipo lahko zaprle, in tiste, ki tega ne bodo storile. Vprašanje je veliko bolj kompleksno od tega, ali smo za ali proti Ukrajini. Politika, ki je gospodarstva desetletja prepletala, bi jih sedaj po direktivi čez noč prerezala in preusmerila, kar pa je brez večjih žrtev neizvedljivo.      
Teme
naravno kmetijstvo permakultura ekološko kmetijstvo izboljšanje tal onesnažena tla podtalnica

Zadnji komentarji

Prijatelji

ziliute88edita editaKMEČKI GLASAlen  OsenjakVlasta Kunej KMEČKI GLASMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Klasični kmetovalci naravi ne zaupajo