Vreme Naročite se
Znanje spreminja vino in pivce
Vinarstvo Založnik, Slovenske Konjice
Darja Zemljič KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Četrtek, 9. junij 2022 ob 10:03

Odpri galerijo

Škalce nad Slovenskimi Konjicami so zelo znano in izjemno vinogradniško območje za srednje bogata vina s prijetno kislino in izražen aromatiko.

Založnikovi iz Škalc nad Slovenskimi Konjicami so uveljavljeni sadjarji in vinogradniki, mlajši sin Miha pa s prevzemom kmetije vnaša svež veter. Slogovni premik se že izraža v njegovih zadnjih vinskih letnikih s pečatom podpohorskih leg. Za Miho, ki predstavlja četrto generacijo Založnikovih, je padla odločitev za delo na kmetiji s prvim vinom, ki ga je kletaril samostojno, to je bil polsuh rumeni muškat 2015. Kljub vsem tveganjem pri delu v naravi ima rad samostojno delo in odločanje, dobri odzivi strank pa so zanj dodatna spodbuda, utemelji svojo izbiro.

Ob tem je zelo zanimiva kombinacija njegovih znanj – po poklicu je namreč diplomirani elektroinženir. Zaposlil se je v prodaji specialnih farmacevtskih strojev v podjetju v Celju, ki prodaja opremo tudi večjim slovenskih kletem. Obetavna zaposlitev njegove odločitve ni omajala, leta 2019 je z vstopom v shemo za mladega gospodarja prevzel kmetijo od staršev. Za to je pridobil še nacionalno poklicno kvalifikacijo za sadjarstvo, saj za vinogradništvo tisto leto ni bilo mogoče. Pred tem pa je dal očetu Andreju in mami Jožici jasno vedeti, da ga na domačem posestvu s prevladujočim sadjarstvom bolj veselita vinogradništvo in vinarstvo. Zato posledično načrtujejo krčenje sadovnjakov in širitev vinogradov. Občasno ga še vedno pokličejo na prejšnje delovno mesto, ki ga opravlja po podjemni pogodbi. Njegova strokovna znanja pa mu pridejo izjemno prav tudi na kmetiji, saj zna sam popraviti polnilne linije, etiketirko in še kak stroj v kleti. Vsak dan sproti pa izkuša, da je pridelava vse manjši delež kmetovih opravil.

 

POSTOPNO OPUŠČANJE SADJARSTVA

Založnikovi so stara konjiška družina, ki je imela na začetku prejšnjega stoletja v starem trgu mizarstvo in gostilno, v kateri je prodala večino pridelkov. Premoženje so jim po 2. svetovni vojni nacionalizirali, po samostojnosti Slovenije pa vrnili le štiri hektarje gozdov. Družinska klet je bila vedno na Škalcah, prav na tej lokaciji je Andrej prevzel nekaj zemlje od svojih tet brez potomcev in začel kletariti v njuni stari kleti. Z ženo Jožico sta prvo obdobje kmetovala ob službi, sadje pa pridelovala na dobrih šestih hektarjih delno najetih zemljišč ter imela le dober hektar vinograda.

»V letih 2011–2013 smo pridelavo jabolk na najetih zemljiščih opustili, ker so svoje naredile cene na trgu, pozebe in težji dostop do delovne sile za kakovostno obiranje jabolk. Sedaj pridelujemo na treh hektarjih sorte jonagold, idared, elstar, zlati delišes, cripps pink, gala, in braeburn. Povprečni letni pridelek je nekaj čez 100 ton, od tega jih 20 ton zadržimo doma za prodajo šolam in na drobno, ostalo pa prodamo hladilnici Slom v Ponikvi,« predstavi Miha in doda, da je poldrugi hektar sadovnjaka pod protitočno mrežo. V naslednjih petih letih pa bodo skoraj dva hektarja jablan v Škalcah in Konjicah zamenjale trte na mraz odpornejšega laškega rizlinga.


				Na kmetiji Založnik pridelujejo jabolka na treh hektarjih, poldrugi hektar je zavarovan z protitočno mrežo. 			Na kmetiji Založnik pridelujejo jabolka na treh hektarjih, poldrugi hektar je zavarovan z protitočno mrežo.

Vinogradi na treh hektarjih predstavljajo drugo polovico pridelave. Razdrobljenost površin je velika težava, pravi Miha, saj obdelujeta z očetom na integriran način sedem parcel, od tega eno v Žičah. V vinogradnih prevladujejo aromatične sorte: renski rizling, rumeni muškat, sauvignon, chardonnay, modri in sivi pinot ter modra frankinja. 1200 trt renskega rizlinga in modrega pinota so pred tremi meseci posadili na Škalcah, kjer živijo, najstarejši vinogradi pa so stari 16 let. Vinogradniki se na splošno soočajo z vedno več težavami, esca oz. bolezen lesa vinske trte se pojavlja tudi na laškem rizlingu, čeprav trte režejo zmeraj pozimi, ko v njih še ni tekočin, s katerimi se prenašajo bolezenske glive.

Iz njihovega dvorišča je šlo med kupce vedno le vino in nikoli grozdje. Klet je za nego 30.000 litrov opremil že Mihov oče, ki je leta 1992 začel negovati suha vina in že takrat kletaril tudi prva vina v bariku. V kleti pa so vedno imeli tudi strokovno pomoč. Po letu 1998 so začeli negovati polsuha vina – malo zaradi navad štajerskih pivcev ter malo zaradi pogojev pridelave in štajerske stroke. Že dve desetletji sta stalni del ponudbe tudi dve klasični penini – bela iz chardonnaya in rose iz modre frankinje.

 

FRANKINJA, KI OBARVA USTNICE

Večino – okrog 60 % polnitev predstavljajo še vedno litrske steklenice, v njih je polsuha zvrst iz chardonnaya, renskega rizlinga, sivega pinota in rumenega muškata. Miha zmanjšuje njihov delež in povečuje delež buteljk ter prehaja na vina višje kakovosti, ki jih hkrati spreminja slogovno. Zahtevnosti tega preskoka se dobro zaveda: »Sem nekje vmes, na prehodu, kar ni lahko, saj se poleg načina dela v kleti spremenijo tudi zahteve po opremi ter struktura kupcev oz. delo na trgu. V letniku 2016 sem kletaril prvi renski rizling šest mescev na drožeh, brez žvepla. Takšno vino se spreminja v kleti vsakih 24 ur, a ga ščitijo droži.

V letniku 2016 sem ustvaril tudi prvo zorjeno modro frankinjo v bariku in jo poimenoval »red lips«, ker obarva ustnice, in hkrati z njo nagovoril ljubiteljice vina. Do tega leta sem sodeloval z očetom, potem pa začel iskati znanje še pri kolegih, enologih na Štajerskem, in sedaj še na tečaju o poznavanju vina – WSET na 2. stopnji. V kleti zelo veliko preizkušam, kar je izvedljivo pri naših majhnih serijah 4000 steklenic. Vsa sortna vina so sedaj suha, z izjemo rumenega muškata. V hrastu poleg modre frankinje zori tudi chardonnay najboljših letnikov, ki gre na trg pod črno etiketo. Od leta 2018 dokupujem srednje žgane hrastove barike, v kleti jih je sedaj 12, vsi so od sevniškega sodarja Krajnca. Ti dodajo modri frankinji okus slivove marmelade, tobaka, končna različica vina te sorte pa je združena iz sodov različnih starosti. Po zorenju v leseni posodi gredo vina še za kratek čas na zorenje v nerjavečo posodo in zatem za pol leta v steklenice.«

 

V kleti Založnik izstopa renski rizling 2018, sedaj aktualen na trgu. Odlikujejo ga že lepo izražene terciarne arome po petroleju, v okusu pa še vedno sadnost v kombinaciji z masleno noto in prijetnimi kislinami ter srednje bogatim telesom. Izjemno lep predstavnik sorte je tudi sauvignon 2020 z vonjem in okusom cvetočega bezga ter prijetno svežino. V modri frankinji 2019 pa prevladuje lesena nota nad aromo rdečega jagodičja in nekoliko višja kislina, kar je od nekdaj značilnost oz. terroirski podpis konjiških leg pod Pohorjem. Prav sadna, lažja in sveža vina pa so zadnja leta priljubljena med pivci doma in v svetu.

 Posodobitev objekta iz leta 1939

Vina izredno čistih vonjev in arom so lepa kombinacija tradicije in moderne tehnologije, kar v začetnem obdobju kletarjenja ni vedno samoumevno. Do ravnotežja med tradicijo in sodobno tehnologijo pride namreč večina kletarjev šele z dolgoletnimi izkušnjami. Miha sam pa pravi, da se z znanjem spreminjajo tako njegova vina kot pivci. »Mladi ljubitelji vin so tudi v nevinorodnih regijah vedno bolj izobraženi. Na letošnji predstavitvi v Kranjskih rovih so mladi najbolj povpraševali po maceriranem in barikiranem chardonnayu in renskem rizlingu 2018. Krepko pa smo znižali tudi ostanek sladkorja v obeh peninah iz 20 g/l na 6 g/l in tako prešli iz suhih na exta brut, na drožeh pa zorijo do tri leta. V prihodnje ne izključujem prehoda na ekološko pridelavo.«

Miha ima v načrtu še veliko preizkušanj, med drugim zorenje vin v betonskih jajcih, katerih nakup je že del novih naložb na kmetiji. S sredstvi za mladega prevzemnika so obnovili streho na objektu s kletjo iz leta 1939. Za nadaljnje naložbe pripravlja prijavo za širitev in poglobitev istega objekta s pomočjo sredstev razpisa PRP 4.2 – podpora naložbam v predelavo, trženje in razvoj novih proizvodov.

Objekt iz leta 1939 na Škalcah so založnikovi delno že obnovili, še večja prenova kleti z dofano degustacijsko sobo sledi v naslednjih letih. Objekt iz leta 1939 na Škalcah so založnikovi delno že obnovili, še večja prenova kleti z dofano degustacijsko sobo sledi v naslednjih letih. Po načrtu bodo v objekt vložili še 300.000 evrov in povečali zmogljivost sedanje kleti za pridelek iz sedmih hektarjev, kolikor je Mihov cilj, ter dodali še degustacijsko sobo. Vzporedno želijo povečevati prodajo na dvorišču, njihovi glavni kupci sedaj so namreč gostinci. Letos so na kmetiji zgradili fotovoltaično elektrarno, dodatna ponudba gostom pa bo polnilnica za električne avtomobile. Med zadnjimi, a nič manj pomembnimi potezami je zvišanje cen vina – za litrsko steklenico iztržijo sedaj okrog tri evre, za buteljke od šest do 15 in za penine 12 evrov. Glavni razlog so izjemne podražitve vseh vhodnih materialov za vinogradništvo in vinarstvo. V obdobju, ko večina stekleniči lanski letnik in pripravlja kleti za naslednjo trgatev, pa se ukvarjajo še s pomanjkanjem steklenic, posebej za penine.

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 16. May 2023 at 12:48

433 ogledov

Ustanovljen Svet za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane
Pri MKGP je bil ustanovljen Svet za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane, ki je strokovno svetovalno telo ministrice za podajanje mnenj s področja ekološkega in trajnostnega kmetovanja. Na seji so med drugim izvolili predsednika in podpredsednico sveta, potrdili poslovnik ter pregledali aktualne vsebine s področja ekološkega kmetovanja. Člani Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane so za predsednika Sveta izvolili Marka Slaviča iz podjetja Vila Natura d.o.o., za podpredsednico pa Martino Bavec iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru.Člani so na ustanovni seji izmenjali mnenja o aktualnih vsebinah s področja ekološkega in trajnostnega kmetovanja, kot so ekološka živila v javnih zavodih, povečanje ponudbe in povpraševanja po ekoloških živilih ter kako povečati število ekoloških kmetov med mladimi prevzemniki. Člani Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane so še : Denis Rusjan (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), Simon Golob (Čebelarska zveza Slovenije), Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru), Roman Žveglič (predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije), Sašo Obolnar (Mreža Plan B za Slovenijo), Matej Kline (Permakulturni inštitut Maribor), Florjan Peternel (Sindikat kmetov Slovenije), Mija Lapornik (Trgovinska zbornica Slovenije), Brigita Golob (Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin), Marko Slavič (podjetje Vila Natura d.o.o.), Tatjana Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij), Katja Temnik (Zeliščni vrt Majnika), Mateja Škrl Kocijančič (Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije), Mihael Kasaš, (Združenje Demeter Slovenije), Anja Mager (Zveza slovenske podeželske mladine), Aleš Fister, (Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije), Anja Bolha (Zveza potrošnikov Slovenije) in Jožica Polajžer (Zadružna zveza Slovenije).

Mon, 8. May 2023 at 09:28

316 ogledov

Prašičerejci naj v hlevih gojijo konopljo
Bodo bivši prašičerejci uporabljali prazne hleve za gojenje konoplje? Po mnenju Miriam Staudte (Zeleni), spodnjesaške ministrice za kmetijstvo, bi bila to dobra alternativa, saj je predlagala kmetom, ki so opustili rejo prašičev, da v svojih hlevih začnejo pridelovati konopljo.Staudtejeva je svojo zamisel izrazila v oddaji NDR Hallo Niedersachsen in to ocenila kot dobro pobudo, saj je v nekdanjih svinjakih varno - tako z vidika stavb kot kakovosti rastlin konoplje, ki jo je mogoče v hlevih bolje nadzorovati. MInistrica še meni, da se bo gojenje konoplje sčasoma nadzorovano razširilo.Konoplja v hlevu je možnost le za nekaj rejcev prašičevIz kmetijskega sektorja so glasovi, ki so do zdaj komentirali predlog Staudtejeve soglasni, da je za pridelavo konoplje potrebno znanja in izkušnje, ter odprta vprašanja v zvezi z dovoljenji. Podpredsednik zveze Landvolk Ulrich Löhr meni, da bi lahko gojenje konoplje postalo niša le za nekaj prašičerejcev. Kljub temu bi bilo po Löhrovih besedah treba hleve preurediti za gojenje konoplje. Poleg tega bi ostala nevarnost vlomov v hleve, če bi nezaželeni gostje poskušali "požeti" konopljo. Bolj eksplicitno kritiko je izrekel poslanec CDU iz Spodnje Saške Marco Mohrmann in opozoril, na veliko porabo energije. Gojenje konoplje je zato podnebni morilec. Za Mohrmanna pomeni priporočilo Staudtejeve za preusmeritev v konopljo norčevanje iz kmetov.

Wed, 26. Apr 2023 at 08:13

267 ogledov

Ostajajo samo najboljši
Slovenija je vsako desetletje bistveno manj vinogradniško-vinarska dežela, kažejo podatki, ki jih strokovnjaki s tega področja vsakih pet do šest let razgrnejo na vinogradniškem kongresu. Večina krivulj o površinah vinogradov in količinah vin je obrnjenih navzdol, samo vinogradov smo izgubili v zadnjih petih letih skoraj 1500 hektarjev. Podobno navzdol so šle količine vin. Če smo še pred desetletjem »na počez« pisali o 100 milijonih litrih vina v letniku, jih register MKGP v letih 2016 do 2022 potrjuje le še povprečno 52,9 milijona litrov pri 26.790 pridelovalcih. Uradno registriranih polnilcev je med njimi le 2527 in le 11 kleti napolni več kot pol milijona litrov vina.Ne glede na porazne številke o obnovah in dolgoročnih projekcijah o površini vinogradov so nekateri v najstarejšem slovenskem mestu govorili o svetlih časih za slovensko vinarstvo. Nekaj optimizma vsekakor dajejo trendi, ki nakazujejo, da se je oblikovalo trdno jedro profesionaliziranih vinogradniških kmetij z več kot petimi hektarji vinske trte. Praviloma imajo posodobljene ali nove kleti, mlade izobražene gospodarje, ki nabirajo znanje po svetu ter vina tudi izvažajo in tržijo doma v povezavi s turistično dejavnostjo. Prve plodove daje tudi desetletni vložek v promocijo slovenskih vin na tujih trgih.Toda z vidika širše slike evropskega vinogradništva je še vedno nenavadno, da imamo v Sloveniji težavo prodati vino iz ubornih 14.500 hektarjev. A kot vedno se skrivajo odgovori v vražjih podrobnostih. Vinogradništvo s končnim pridelkom – vinom – kot najbolj prestižnim kmetijskim pridelkom je v svetu tudi ena najbolj tekmovalnih gospodarskih dejavnosti, v kateri preživijo najhitrejši in najboljši – ali najcenejši. Na planetu še vedno nastajajo nova vinorodna območja na ravninskih območjih s ceneno delovno silo (Latinska Amerika, Južna Afrika), ki zagotavljajo na svetovni ravni vina dobre kakovosti po zmernih cenah. Na drugi strani so pridelovalci iz starih vinorodnih držav, ki kujejo prestiž na stoletni tradiciji in geografskem poreklu. Slovenija je nekje na sredini – po vsebini spadamo k slednjim, smo pa za prestižno destinacijo še premalo znani. Karte v vinskem svetu na svetovni ravni pa poleg nenehno padajoče porabe v tradicionalnih pridelovalkah mešajo še zaostrene politične in gospodarske razmere (koronska in ukrajinska kriza).Od dobrih vinarjev po celem svetu – od Goriških brd do Južne Afrike – slišimo zato zadnja leta povsod isti stavek: »Vsak vinar se mora sam umestiti in si z vizijo svojega dela ter kakovostjo vin poiskati mesto na trgu.« Ker uresničenje tega načela v svetu uspeva le peščici, pot do tja pa je dolga, je slovensko vinogradništvo v zadnjem obdobju postalo dejavnost ekstremov. Tako je na eni strani domače trsničarstvo kot osnova slovenskih dobrih vin z 80 % najbolj izvozno usmerjena slovenska kmetijska panoga, v kar je trsničarje prisililo zmanjševanje domačega vinogradništva. Slovenski vinarji prejemajo najprestižnejše ocene na svetovnih ocenjevanjih, številni so se uveljavili v svetovni niši ekološko pridelanih oz. oranžnih vin, ki jih prodajajo v najboljših restavracijah na svetu. V zadnjem desetletju se je močno izboljšala tudi povprečna kakovost slovenskih vin, za katere pa doma ni dovolj porabnikov, ki bi jih plačali po ceni, ki si jo zaslužijo. Zato se vse več vinarjev odloča za izvoz. V ozadju uspešnih se skrivajo temne sence – tržno manj prodorni pridelovalci ali starejši, ki životarijo in na koncu odnehajo. Država naj bi zato na predlog stroke na Ptuju vsaj mlajšim gospodarjem na vinogradniških kmetijah bolj pomagala, da bo krog uspešnejših v vinarstvu nekoliko širši in nekoliko manj brazgotin v obliki neobdelanih vinorodnih leg. Niti jasnovidci pa ne vedo, ali bomo kdaj le dobili nacionalno organizacijo za generično promocijo vin, ki je med cilji že nekaj zadnjih vinarskih kongresov.

Tue, 18. Apr 2023 at 10:26

367 ogledov

Poljska prepoved uvoza ukrajinskega žita je nesprejemljiva
Trgovinska politika je izključno v pristojnosti Evropske unije in ne držav članic, pravi Evropska komisija. Po pričakovanjih je prepoved uvoza kmetijskih proizvodov iz Ukrajine, ki so jo uvedle Poljska in druge srednjeevropske države članice EU, sprožila močan odziv v Bruslju.Trgovinska politika je v izključni pristojnosti EU, je poudarila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Enostranski ukrepi niso sprejemljivi. Poljska vlada je 15. aprila uvedla enostransko prepoved uvoza žita in številnih drugih kmetijskih proizvodov iz Ukrajine. Madžarska in Slovaška sta prav tako začasno ustavili uvoz in tranzit. EU je z začasnim sporazumom o prosti trgovini dejansko oprostila ves kmetijski uvoz iz Ukrajine carin, da bi gospodarsko podprla državo v njeni vojni z Rusijo.EU poljskim kmetom namenila milijardno pomoč Evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski je na twitterju poudaril, da ni pooblaščen za spremstvo vlakov ali varovanje meja. Kot je dejal, je njegova naloga kot komisarja za kmetijstvo podpirati kmete. Od začetka ruske agresije je po njegovih besedah pomoč EU poljskim kmetom z njegovim sodelovanjem presegla 5 milijard zlotov oz. 1,1 milijarde evrov. Ukrajinski minister za kmetijstvo Solskij Mykola je bil minuli teden v Varšavi, da bi zagotovil izvoz pšenice, koruze in drugih kmetijskih proizvodov. Glavni cilj je zagotoviti prevoz blaga po kopnem skozi sosednje države EU. S tem naj bi razbremenili motene ladijske prevoze po Črnem morju.Mykola se je pogajal tudi z madžarskim kolegom Istvánom Nagyem. Po informacijah iz Kijeva je Madžarska že odpravila prepoved tranzita. Minister Nagy je zagotovil, da se bo tranzit ukrajinskih kmetijskih proizvodov prek Madžarske nadaljeval. Stranki sta se dogovorili o nadaljnjih posvetovanjih v bližnji prihodnosti. Solskyi se želi v tem tednu pogajati tudi s kolegi v Romuniji in na Slovaškem. Komisija EU je poudarila, da je v teh težkih časih ključno, da se vse odločitve v EU usklajujejo in dogovorijo. Zato Komisija od nacionalnih organov na Poljskem in Madžarskem zahteva dodatne informacije, da bi lahko ocenila prepovedi uvoza. Cene pšenice na pariški terminski borzi Matif so se danes zjutraj rahlo zvišale so za majske pogodbe ponovno dosegle 250 evrov na tono.

Fri, 14. Apr 2023 at 09:29

580 ogledov

1. Festival štajerskih vin Best of Štajerska
V torek, 18. aprila 2023 bo od 17. ure naprej v Festivalni dvorani v Ljubljani potekal 1. Festival štajerskih vin Best of Štajerska. Na dogodku se bo predstavilo 28 vrhunski vinarjev iz vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija, ki bodo vsak obiskovalcem ponudili po tri najboljša vina iz svoje kleti. Poleg tega boste lahko svoje brbončice razvajali z vrhunsko štajersko kulinariko, ob tem pa bo izvrsten glasbeni program.Cilj projekta Best of Štajerska je ustvariti izvrsten tradicionalni dogodek in kanal skupnega komuniciranja štajerskih vinskih in kulinaričnih doživetij ter predstaviti Štajersko Slovenijo kot vrhunsko vinsko destinacijo ter tako privabiti še več domačih in tujih gostov. »Dolgo je tlela želja, da se s skupnim nastopom, združeni, Štajerci predstavimo v Ljubljani. S tistim najboljšim, kar prihaja iz vinogradov, ujetih v sonce, kjer se s srčnostjo pridelujejo najboljša vina Štajerske. Štajerske, ki je že iz davne zgodovine veljala za eno izmed najboljših vinskih lokacij,« sta o ideji in začetkih projekta povedala Natalija in Borut Cvetko, pobudnika in organizatorja projekta. VINORODNI OKOLIŠ ŠTAJERSKA SLOVENIJA NAJVEČJI V SLOVENIJIŠtajerska Slovenija je največji vinorodni okoliš v Sloveniji in hkrati eden izmed najbolj razgibanih ter slikovitih vinorodnih okolišev, ki obsega več kot 6. 000 hektarjev zelo razgibane pokrajine s strminami v Halozah, terasami v Ljutomersko-Ormoških goricah ter Radgonsko-Kapelskimi goricami, ki se spuščajo v Panonsko nižino. Poleg tega pa kraljuje tu še Maribor, ki se lahko pohvali z vinogradom sredi mesta in najstarejšo trto na svetu – žametovko oziroma modro kavčino, ki ljubitelje vina razveseljuje že več kot štiri stoletja.Na dogodku se bo predstavilo 28 vrhunskih vinogradnikov: Radgonske gorice, Hiša vin Emino, Puklavec Family Wines, Vinogradništvo Cvitanič, Vina Fleisinger, Steyer vina, Vina Mramor, Meranovo - FKBV Maribor, Familija Estate, Verus vino, Vino Leber, Vinogradništvo Mulec, Dveri-Pax, Vino Krajnc, Vinarstvo Hafner, Vino Valdhuber, Vina Falot, Vina Maro, Meum Winery, Vino Jarc, Frešer vino, Vinarstvo Toplak, Ptujska klet, Vino Mukenauer, Kobal vina, Vino Kušter ter Vinag 1847 in Zlati Grič.Za glasbeno kuliso večera pa bosta poskrbela Karin Zemljič in Mate Bro iz Dua Okustični.

Thu, 13. Apr 2023 at 09:54

470 ogledov

Gruda- novo društvo ekoloških kmetov Pomurje
V prostorih Kmetijsko-gozdarskega zavoda (KGZ) Murska Sobota je bilo pred dobrim mesecem ustanovljeno Društvo ekoloških kmetov Pomurja Grüda. Pobudnik ustanovitve je bil Alojz Topolovec, koordinator za ekološko kmetovanje pri gornjeradgonski kmetijsko-svetovalni službi (KSS), ustanovnega sestanka pa se je udeležilo petnajst ekoloških kmetov iz Pomurja.Kot je povedal Topolovec, se bodo v društvu posvečali krepitvi razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetijstva, promociji in organizaciji delavnic, tečajev, demonstracij, povezovanju in sodelovanju z javnimi zavodi, šolami in vrtci v Pomurju, povezovanju pri trženju in nabavi ekoloških pridelkov ter repromateriala. Med cilji je tudi povečanju tržnega deleža proizvodov z ekoloških in biodinamičnih kmetij z organiziranim nastopom, za kar načrtujejo v bližnji prihodnosti ustanovitev zadruge.Na ustanovni seji so izvolili organe društva. Devet ustanovnih članov ima glasovalno pravico in so tudi člani upravnega odbora, to so Roman Plohl kot predsednik društva, Igor Paldauf kot podpredsednik društva, Darja Korelc kot nadzornica društva ter Aleš Maroša, Zvonko Zamuda, Dejan Rengeo, Ivanka Fortner, Alojz Topolovec in Dejan Sukič kot člani. »Društvu so se na začetku pridružili tisti, ki so izkazali interes za sodelovanje in povezovanje. Kdor bo želel, pa se nam bo s pristopno izjavo seveda še lahko pridružil,« je pojasnil Topolovec.
Teme
vinogradništvo sadjarstvo vinarstvo Štajerska Založnik Slovenske Konjice

Prijatelji

ziliute88edita editaKMEČKI GLASAlen  OsenjakVlasta Kunej KMEČKI GLASMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASKristijan  Hrastar KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Znanje spreminja vino in pivce