Družina Fabrici Zafošnik: Marija, Gorazd in otroci Urška, Gregor in Blaž kmetuje na Kumnu nad Lovrencom na Pohorju in živijo v idiličnem okolju  pohorskih gozdov in potokov. Za življenje v neokrnjeni naravi, ki je velika prednost v primerjavi z življenjem v onesnaženem mestu, pa plačujejo  hribovski kmetje visoko ceno. Glavni dohodek jim predstavlja  155 hektarjiv gozda in  32 hektarjiv obdelovalnih površin, na katerih pridelujejo krmo  oz. pasejo  okrog 50 krav molznic.  Družina je za svoje delo dobro usposobljena, vendar razmere na trgu močno pritiskajo prav na  rejce molznic, po žledu pa so močno padle še cene lesa.

Fabaricijevi zato razmišljajo da bodo razvoj kmetije v prihodnje postavili na temelje, na katerih bodo manj odvisni od tržnih nihanj na svetovnih trgih, več o tem v prihodnji številki Kmečkega glasa.