Dr. Matjaž Turinek je predavatelj biodinamičnega kmetijstva in na ta način kmetuje s svojo družino tudi na svoji dvanajst hektarski kmetiji v Jarenini, certifikat Demeter je pridobil leta 2014. Glavnino pridelkov in izdelkov: zelenjavo, sadje in žita, moke, olja, sokove, prodaja po principu partnerskega kmetovanja v košaricah, ki jih stalnim kupcem dostavlja čez celo leto. Pred tremi leti pa je dobil v najem od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS šest hektarjev sadovnjakov, na katerem je trenutno še 3,8 ha velik nasad jablan, ki ga bo postopno pomladil, prvi hektar že letos jeseni.

Čeprav prinaša naložba na kmetijo vedno veliko finančno obremenitev, je Matjaž vesel, da je dobil tako veliko površino v enem kosu v bližini kmetije. In kljub temu, da gre za bivši kombinatov nasad, tudi analize zemlje presežnih vrednosti pesticidov niso pokazale. Zadnja tri leta tako del površine postopno pripravlja na obnovo s čim manjšimi stroški, za kar  pa je potrebnega več časa. V sadovnjaku sta posajeni le sorti idared in jonagold, v dvojnih in trojnih vrstah, 2400 dreves po hektarju, začetno obrezane na vzgojno obliko vitko vreteno. Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa.