Na 30. zasedanju Mednarodnega Koordinacijskega sveta Sveta UNESCO-vega Programa Človek in biosfera (UNESCO MAB ICC) v Palembangu (Indonezija) je bilo razglašeno 27. julija  Biosferno območje reke Mure (BOM). Mura s svojim porečjem s tem vstopa na svetovni zemljevid najvrednejših območij narave

Mednarodni svet je obravnaval in potrdil vključitev 24 novih območij iz celega sveta v Svetovno mrežo biosfernih območij v okviru programa UNESCO MAB. Vsa ta območja so bila podrobno pregledana in izpolnjujejo kriterije, ki so potrebni za razglasitev. V tem sklopu se je obstoječim 686 območjem iz 122 držav, ki se povezujejo v tej svetovni UNESCO-vi mreži pridružilo četrto območje iz Slovenije.

Ta vključitev, so zapisali na Ministrstvu za oklje inprostor,  bo znatno prispevala k ciljem varstva in razvoja na območju severovzhodne Slovenije in dopolnjevala dosežke obstoječih biosfernih območij v Sloveniji: v Julijskih Alpah (vključenega leta 2003), na Krasu in v porečju reke Reke (2004) ter na Kozjanskemu z Obsoteljem (2010).S številnimi redkimi nacionalno in mednarodno ogroženimi habitatnimi tipi in prostoživečimi vrstami je območje med biotsko najbogatejšimi predeli Slovenije, kar se odraža v značilni obrečni pokrajini s prepletanjem rečnih in obrečnih habitatov, s kompleksnimi poplavnimi gozdovi kot tudi značilno kmetijsko kulturno krajino. Mednarodni status in aktivno sodelovanje v okviru mreže biosfernih območij daje nove priložnosti za razvoj in promocijo območja, vendar tudi obvezo, da je ta razvoj v dobrobit lokalnega prebivalstva in z lokalnimi deležniki, ki aktivno skrbijo, upravljajo in ohranjajo bogato biotsko raznovrstnost in kulturno dediščino za doseganje zastavljenih ciljev novo ustanovljenega BOM.