Med 15. in 17. majem je na Ptuju potekala mednarodna konferenca "Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč, ki so jo organizirali Zavod  RS za varstvo narave, Ministrstvo za okolje in prostor, in KGZ Ptuj. Na dogodku so se zbrali  slovenski in tuji strokovnjaki s področja varstva narave in kmetijstva. Slovenski in tuji strokovnjaki (iz Irske, Češke, Hrvaške, Romunije , Avstrije) in predstavili že potekajoče dobre prakse varovanja travišč, pomebnih  z vidika  ohranjanja biotske pestrosti in iskali rešitve za naslednjo kmetijsko perspektivo po 2020.  Strinjali so se, da morajo  biti  glavni upravljalci biotsko pestrih travnikov tudi v prihodnje kmetje, sam način upravljanja in nagrajevanja pa ne sme biti birokratsko prezahteven. Več v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa.