1,5 milijona  evrov pomoči slovenskim kmetijam

Evropska komisija je odobrila slovensko shemo  v višini 1,5 milijona evrov za podporo nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah kot so turizem  na kmetiji ali gostinstvo, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa.

Shema je bila odobrena v skladu z začasnim okvirom državne pomoči. V okviru sheme bo pomoč razdeljena v obliki neposrednih nepovratnih sredstev. Cilj je pomagati upravičencem pri reševanju njihovih likvidnostnih potreb in nadaljevanju dejavnosti med izbruhom in po njem.
Komisija je ugotovila, da je slovenska shema v skladu s pogoji začasnega okvira in bo odprta do 31. decembra 2021, ukrep pa je  potreben, ustrezen in sorazmeren za odpravo resne motnje v gospodarstvu države članice v skladu  z zakonodajo in pogoji, določenimi v začasnem okviru.