378 milijonov evrov za podporo kmetom in drugim samozaposlenim

2 novembra, 2020
0
0

Evropska komisija je odobrila Sloveniji 378 milijonov pomoči v okviru sheme za podporo kmetom in drugim samozaposlenim, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa. Shema je bila odobrena v okviru začasnega okvira državne pomoči.

Pomoč, ki bo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, bo na voljo upravičencem, dejavnim v vseh sektorjih. Cilj sheme je ohraniti delovna mesta, se izogniti odpuščanju in zagotoviti likvidnostno podporo samozaposlenim, vključno s kmeti in menedžerji mikro podjetij, z zagotavljanjem delnega povračila izgubljenega dohodka zaradi uvedenih izrednih ukrepov omejiti na širjenje virusa. Ukrep naj bi podprl več kot 1000 upravičencev.

 Komisija je ugotovila, da je slovenska shema v skladu s pogoji iz začasnega okvira. Pomoč ne bo presegla 100 000 EUR na podjetje, ki se ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo, 120 000 evrov na podjetje v ribiškem in ribogojskem sektorju in 800 000 evrov na podjetje v drugih sektorjih. Komisija je sklenila, da je ukrep potreben, ustrezen in sorazmeren za odpravo resne motnje v gospodarstvu države članic in na tej podlagi odobrila ukrepe v skladu s pravili EU o državni pomoči.