900 milijonov predpristopnim državam EU

24 marca, 2022
0
0

 

Evropska komisija bo kmetijstvo in razvoj podeželja v predpristopnih državah podprla z več kot 900 milijoni evrovEvropska komisija je sprejela programe razvoja podeželja (IPARD) v okviru instrumenta za predpristopno pomoč za Albanijo, Severno Makedonijo, Srbijo in Turčijo s proračunom 112, 97, 288 in 430 milijonov evrov.

Programi zagotavljajo osnovo za podporo EU na področju kmetijstva, razvoja podeželja in prehranske varnosti za obdobje 2021-27, kar je še posebej pomembno v trenutnem geopolitičnem kontekstu. Ta podpora bo   po pričakovanjih EU, skupaj z nacionalnimi javnimi in zasebnimi prispevki ustvarila za več kot 2 milijardi evrov  naložb. Programi IPARD so tudi jasen znak podpore EU vlaganju v kmetijstvo in razvoj podeželja na Zahodnem Balkanu in v Turčiji kot elementu krepitve njihove odpornosti.

Z izvajanjem programov IPARD države prejemnice  uresničujejo svoje cilje, povezane s povečanjem konkurenčnosti agroživilskega sektorja, trajnostnim upravljanjem naravnih virov, podnebnimi spremembami in razvojem  podeželskih območij. Programi prispevajo tudi k ciljem Zelenega dogovora  za Zahodni Balkan in  širše. To bo na primer storjeno  z  izboljšanjem ravnanjem z gnojem in odpadki,  proizvodnjo  energije iz obnovljivih virov, povečanjem energetske učinkovitosti, ekološko pridelavo, prenos inovativnih in okolju prijaznih tehnologij.