ALMO je najbolj priljubljena avstrijska govedina (Ohranjanje območij z omejenimi dejavniki v Avstriji 4)

13 februarja, 2019
0
0

Kmetovanje na hribovskih območjih zamira po celi Evropi, zato je potrebno najti za ohranjanje kmetij dodatne rešitve in Avstrija je pri teh pristopih zelo uspešna. K temu pa nedvomno pripomore tudi »prehranski patriotizem, ki ga sosedje gradijo že nekaj desetletij. Znano je namreč, da avstrijski kupci dajejo prednost svoji hrani, njihov prehranski trg je zato izvoznikom eden najtežje dosegljivih, kupci pa na nekoliko višje cene domačih živil niso tako cenovno občutljivi kot na primer slovenski porabniki. To kmetom omogoča doseganje višjih cen na trgu, o čemer se posredno prepričamo na mešani gozdarsko- živinorejski hribovski kmetiji Leitner v Langenwangu na Štajerskem. Čeprav jim govedoreja ne pomeni glavnega dohodka, pa jim nekoliko višje cene in evropske spodbude na 1060 metrih nadmorske višine predstavljajo jeziček na tehtnici, zaradi katerega prireje ne opustijo. Več v 8. številki Kmečkega glasa