Brda kandidirajo za evropsko nagrado za krajino

4 februarja, 2021
0
0

 Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je kot slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino poslalo projekt »Razvoj turistične destinacije Brda«. Projekt je na razpis prijavila Občina Brda, katerega nosilec je bil Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport. Projekt sestavlja vrsto aktivnosti, ki so v prvi vrsti namenjene podpori kmetijstvu, zlasti razvoju in prodaji domačih izdelkov (vino, češnje, oljčno olje), ohranjanju medgeneracijskih kmetij, ki so značilne za to področje.

Tako naravnan razvoj na dolgoročni ravni ohranja in na novo vzpostavlja terasirano krajino, ki je ključna prvina identitete krajine Brd in ključna prepoznavna značilnost tega območja. Oblikovali so destinacijski turistični management območja Brd, ta je usmerjen zlasti v butični turizem, ki ceni visokokakovostne avtohtone produkte, doživetja izjemne terasirane krajine, kulturne dediščine, običajev ter gradi na stiku z domačimi prebivalci. Terasirani krajini, ki je osnova za prdelavo domačih izdelkov in za prepoznavnost območja, je tako vrnjena naravovarstveni, krajinski, kmetijski in gospodarski pomen.  Da bi dosegli celovitost ponudbe, so izvedli tudi obnovo pomembne infrastrukture in ureditev podobe vasi ter kulturne dediščine – gradu Dobrovo, Vile Vipolže in srednjeveške vasice Šmartno.

Izbor nagrade Sveta Evrope za krajino poteka na vsaki dve leti na podlagi Evropske konvencije o krajini, ki jo je Slovenija ratificirala 2003. Nagrada, ki jo podeljuje Svet Evrope, je častno priznanje politiki ali ukrepom lokalnih ali regionalnih oblasti ali njihovih združenj ali izrednim prispevkom nevladnih organizacij za trajnostno varstvo, upravljanje in/ali načrtovanje krajin in je v obliki diplome.

Občina Brda se razteza v zahodni Sloveniji med reko Sočo, hriboma Sabotin in Korado ter Furlansko nižino. Osnovna značilnost krajine tega območja so terasasto oblikovana gričevnata pobočja, ki so rezultat iskanja čim boljših vinogradniških in sadjarskih leg. Krajina je tako postala priložnost za lokalni razvoj, ki pa je hkrati še zviševal kakovost krajine.