COPA in COGECA zahtevata posebno pomoč za sektor mesa in mleka

14 aprila, 2020
0
0

Združenji kmetov in kmetijskih zadrug COPA -COGECA sta v pismih Evropsko komisijo opozorili na posledice zmanjšanja povpraševanja, ki jih povzročajo ukrepi zaradi virusa COVID-19. Živinoreja zdaj potrebuje ciljno usmerjene ukrepe podpore na trgu. Združenja kmetov COPA in COGECA so zaprosili za pomoč sektorju mleka in mesa.

V več opozorilnih pismih generalnemu direktorju Generalnega direktorata za kmetijstvo Evropske komisije (DG AGRI) dr. Wolfganga Burtscherja, organizacije pozivajo k podpori, zlasti rejcem molznic in rejcem goveda, ovc in koz za meso. V dopisih so poudarili, da bi bilo treba to posebno pomoč financirati iz dodatnih sredstev EU in ne iz proračuna skupne kmetijske politike (SKP). COPA in COGECA poudarjata, da sta izbruh in širjenje novega koronavirusa in z njim povezanih bolezni COVID-19 privedla do drastičnih ukrepov zaprtja vseh gostinskih lokalov in javnih ustanov in povzročilo zlom povpraševanja. V drugem pismu se krovne organizacije  pritožujejo nad trenutnim propadom evropskega trga rezanega cvetja. Zaradi zaprtja cvetličarn in do 80 odstotnega padca prodaje je tudi ta sektor nujno odvisen od pomoči EU.

Razočaranje nad državami članicami

Medtem sta bila COPA in generalna sekretarka COGECA Pekka Pesonen razočarana, ker posebni odbor za kmetijstvo pri EU  prejšnji teden ni sprejel odločitve o dodatni podpori kmetijskemu sektorju. Pesonen je poudaril, da so si Komisija in članice prizadevale za zagotovitev nemotenega delovanja notranjega trga. Sedaj pa so ključni dodatni ukrepi živinorejskemu sektorju. Glede na trenutne razmere je zelo negativno razpoloženje na trgu mleka, stanje COPA in COGECA. Vsekakor so cene mleka pod pritiskom zaradi presežkov, močno na udaru so cene mleka v prahu. Predsednik delovne skupine COPA / COGECA za mleko in mlečne izdelke Thierry Roquefeuil je od Komisije zahteval, da ukrepa takoj. Bruselj mora spodbujati zasebno skladiščenje vseh mlečnih izdelkov, poleg posnetega mleka v prahu bi morale biti shranjene tudi vse vrste sira in masla, vključno z bivolovim mlekom in bivoljevo skuto.

Za ukrep skladiščenja govejega mesa

Sedanja kriza vpliva slabo tudi na evropski sektor govejega mesa, poročata obe krovni organizaciji. Z izgubo pomembnih prodajnih trgov se je na trgu visoko kakovostnega mesa, vključno s telečjim mesom, opazno zmanjšal povpraševanje. Jean-Pierre Fleury, predsednik delovne skupine za goveje meso COPA / COGECA, je Komisijo pozval, naj poleg nadaljnjih omejitev uvoza , zlasti iz držav Mercosurja, preuči aktiviranje tržnih ukrepov. Fleury se je zavzel tudi za pomoč za zasebno skladiščenje mesa višje kakovosti in telečjih izdelkov. Po podatkih COPA / COGECA je še posebej prizadeta prodaja ovčjega in kozjega mesa. Običajno veliko sezonsko povpraševanje po jagnjetini v velikonočni sezoni se je letos zaradi korone ustavilo. V času, ko cene običajno naraščajo cene, te padajo. Enako velja za cene ovčjega in kozjega mleka.