Dnevi za ovce, večeri za okoljevarstvo

2 marca, 2021
0
0

Uroš Macerl, mednarodno znan okoljski aktivist iz Zagorja ob Savi, in njegov sin Urh se na dveh kmetijah preživljata z ekološko ovčerejo in sta jo s svojo klavnico, konfekcioniranjem ter zorenjem mesa pripeljala na raven, ki zagotavlja vrhunsko kakovost mesa in višjo dodano vrednost kmetiji.

V Ravenski vasi nad Zagorjem, kjer je pred tridesetimi leti začel s prirejo kmetovati Uroš, in na kmetiji na Trojanah, ki jo je dobil pred nekaj leti sedaj mladi prevzemnik Urh, redita skupaj 250 ovac in obdelujeta 40 hektarjev. Glavni dohodek je meso jezersko-solčavske pasme ovc, križane z romanovsko, ki ga prodajata po slovenskih hotelih in na dvorišču. Ker je poraba ovčetine v Sloveniji izjemno nizka, povprečno manj kot kilogram po prebivalcu, imajo rejci še veliko dela s promocijo mesa drobnice, zato porabo pospešujejo v skupnem promocijskem projektu.

Poglejte kratek video prispevek s kmetije ZELENA TRAVA. 

Uroševi večeri pa so še vedno rezervirani za razgaljanje kapitalskih interesov na račun okolja. V okviru Ekokroga sodeluje s civilnimi pobudami v Anhovem, kjer imajo s sežigom odpadkov enake težave, kot so jih imeli v Zasavju z Lafargeem – zastrupljajo jim vodo, zrak in zemljo. Pa tudi v Lafargeu iskre želja po zaslužkih od strupenih odpadkov še niso povsem ugasnile. Zasavski okoljevarstveniki pa so aktivni tudi pri preprečevanju načrtovane gradnje elektrarn na srednji Savi, saj je pri tem načinu pridobivanja energije v resnici čista samo voda, uničuje pa se vse življenje v njej in ob njej.

S klikom na naslovnico prelistajte in naročite knjigo REJA OVC IN KOZ.