Do junija umik mancozeba

15 decembra, 2020
0
0

Evropska komisija je 14. decembra sprejela odločitev, da bodo države članice morale do junija 2021 umakniti registracijo vsem fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo fungicid mancozeb. Ta se uporablja proti glivičnim okužbam zelenjave, poljščin in vinske trte.

Stella Kyriakides, komisarka za zdravje in varnost hrane, je dejala, da je zaščita državljanov in okolja pred nevarnimi kemikalijami prednostna naloga Evropske komisije. “Zmanjšanje odvisnosti od kemičnih pesticidov je ključni steber strategije ” Od vil do vilic”, ki smo jo predstavili lansko pomlad. Ne moremo sprejeti, da se v EU uporabljajo škodljivi pesticidi. “

Mancozeb je aktivna snov, ki se uporablja v številnih pesticidih v EU. Predlog so države članice oktobra podprle v Stalnem odboru za rastline, živali, hrano in krmoin so sledile znanstveni oceni EFSE-Evropske agencije za varnost hrane, ki je potrdila zdravstvene težave, zlasti toksični učinek na razmnoževanje in varovanje okolja. Mancozeb ima tudi lastnosti endokrinih motilcev za ljudi in živali.