Dve tretjini pesticidov porabijo le štiri pridelovalke

26 oktobra, 2020
0
0

Evrostat zbira podatke o porabi pesticidov v okviru zbiranja kmetijsko-okoljskih kazalnikov, iz katerih je razvidno da je prodaja pesticidov na Eu avni stabilna.  Najbolj prodajana kategorija ( po zadnjih podatkih 2018) so fungicidi in  baktericidi. Nemčija, Španija, Francija in Italija pa porabijo same dve tretjini vseh pesticidov, prodanih v EU tako po podatkih v 2011 kot v 2018.

   

V obdobju 2011–2018 je prodaja pesticidov v EU ostala bolj ali manj stabilna in znaša približno 360 000 ton na leto. Podatki o prodaji aktivnih snovi v pesticidih pa so zaupni in se nanašajo na  tri odstotke  obsega prodaje v tem obdobju.
14 držav članic EU je v letih 2011 in 2018 posredovalo nezaupne podatke za vse večje skupine. Za ostale države EU je vsaj ena največjih skupin snovi  zaupna in ovira primerjavo. Med letoma 2011 in 2018 se je skupni obseg prodanih aktivnih snovi pesticidov v teh 14 državah članicah EU nekoliko povečal, in sicer za 0,2 odstotka. Pomembno je omeniti, da je bila umaknjena odobritev  številnih nevarnejših snovi in  zato so bili  umaknjeni iz trga  v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet. Od 14 držav članic EU, ki so zagotovile nezaupne podatke za vse glavne skupine, jih je 8 (Portugalska, Irska, Češka, Italija, Nizozemska, Belgija, Romunija in Madžarska) zmanjšala skupno prodajo pesticidov, največ,  za več kot 40%  je prodajo zmanjšala Portugalska.
Poraba po državah 
Prodaja pesticidov ostaja v državah EU od leta 2011 precej stabilna.
O prodaji pesticidov poročajo članice  v šestih glavnih skupinah snovi.  Glavne skupine pesticidov, katerih prodaja je bila največja  v letih 2011 in 2018 so
fungicidi in baktericidi in  herbicidi .  Štiri države EU (Nemčija, Španija, Francija in Italija) so zabeležile največ prodanih količin v večini večjih skupin in skupaj. Te države so tudi glavne kmetijske pridelovalke v EU, saj imajo skupaj 51 odstotkov  vseh kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) in 49 odstotkov  vseh obdelovalnih površin v EU.

Za oceno, ali se je celotni obseg prodanih pesticidov spreminja, je 14 držav EU: Belgija, Češka, Nemčija, Irska, Francija, Italija, Ciper, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Romunija, Slovenija in Slovaška predložilo nezaupne podatke za vse večje skupine tako v letih 2011 kot v letu 2018 .Analiza je pokazala, da so te države leta 2011 zabeležile prodajo 245 028 ton aktivnih snovi pesticidov, leta 2018 pa 245 604 ton, to je rahlo povečanje za 0,2 odstotka.

Med državami obstajajo velike razlike; v letu 2018 je bil obseg prodanih pesticidov na Portugalskem za 43 odstotkov manjši kot v letu 2011. Irska, Češka in Italija so v letu 2018 prodale za dobrih  20 odstotkov manj pesticidov. Po drugi strani pa so Ciper, Avstrija, Francija in Slovaška v letu 2018 poročale o znatno višji prodaji pesticidov kot leta 2011.