EU  povečala agroživilski izvoz v Afriko

1 avgusta, 2022
0
0

 
Najnovejši, 28. 7. objavljeni podatki EU o agroživilski trgovini kažejo, da je skupna vrednost agroživilske trgovine EU aprila 2022 dosegla vrednost 31,4 milijarde EUR, kar je 14 % več kot aprila 2021. Izvoz kmetijskih proizvodov iz EU se je zmanjšal za 5,4 %, predvsem zaradi manjšega izvoza v Rusijo (-26 %) in Kitajsko (-11 %).

Uvoz kmetijskih proizvodov iz EU je dosegel vrednost 13,5 milijarde evrov (1,2 % manj kot marca), kar pomeni trgovinsko bilanco agroživilstva v višini 4,4 milijarde evrov za april 2022. To je 16-odstotno zmanjšanje v primerjavi z mesecem prej.  Na splošno so trgovinski tokovi od januarja do aprila 2022 bistveno višji kot v enakem obdobju lani, saj se je zaradi visokih svetovnih cen izvoz povečal za 10 %, uvoz pa za 28 %.

To  poročilo se osredotoča tudi na vpliv ukrajinske vojne na kmetijska podjetja od aprila 2022. Posledično se je uvoz koruze iz Ukrajine marca in aprila dramatično zmanjšal (-35 % ), prav tako uvoz koruze iz Srbije (-77). %). Uvoz koruze iz Združenih držav, Kanade, Moldavije in Brazilije je delno nadomestil to motnjo v dobavni verigi. Izvoz v Ukrajino in podsaharsko Afriko je bil opazen na mesečni ravni. V Ukrajino se je v primerjavi z marcem povečal za 93 %, pri čemer je bila zlasti močna rast izvoza svinjine, perutnine, moke in kosmičev. Rast izvoza v podsaharsko Afriko se nanaša na oljnice (+83 % v obsegu), žita (+27 %) in žitne pripravke (+14 %). Gledano po posameznih blagovnih kategorijah se je v prvih štirih mesecih letos najbolj povečala vrednost izvoza žit, in sicer za 26 % oziroma milijon evrov. Precejšnjo rast so zabeležili tudi žitni pripravki in mlevski izdelki (+15 %) ter mlečni izdelki (+13 %). Izvoz prašičjega mesa in vrtnarstva pa je upadel za 24 % oziroma 3 %. To je bila posledica nadaljnjega zmanjševanja povpraševanja po izvozu prašičjega mesa na Kitajsko in manjšega povpraševanja po vrtnarskih proizvodih v Združenem kraljestvu in Rusiji.