Evropska finančna pomoč Italiji in Grčiji

7 maja, 2020
0
0

Evropska komisija je odobrila Italiji pomoč v višini 30 milijonov evrov za podporo malim in srednje velikim podjetjem v kmetijskem in ribiškem sektorju v okviru izbruha koronavirusa. Shema je bila odobrena v okviru začasnega okvira o državni pomoči, ki ga je sprejela Komisija 19. marca 2020, in je bila spremenjena 3. aprila 2020.
Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, zadolžena za konkurenčno politiko EU  je dejala, da bo pomoč v višini 30 milijonov evrovbo omogočila posojila z ničelnimi obrestnimi merami v višini do 30 000 evrov na malo ali srednje podjetje v kmetijskem in ribiškem sektorju v Italiji. Ukrep bo podjetjem pomagal pokriti njihove takojšnje likvidnostne potrebe in nadaljevati ključne dejavnosti v prehranski verigi v teh težkih časih.

 Italijanski podporni ukrepi
Italija je v skladu s spremenjenim začasnim okvirom Komisijo obvestila o ukrepu, da bo z enako vsoto kot EU, 30 milijonov evrov, tudi sama podprla mala in srednja podjetjav kmetijskem in ribiškem sektorju, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa. Cilj sheme je enak kot zgornji- omogočiti tem podjetjem dostop do finančnih sredstev, ki jih potrebujejo za pokritje njihovih potreb po obratnih sredstvih, in jim tako pomagati nadaljevati svoje dejavnosti. V skladu s shemo bo Državni inštitut za storitve na kmetijskem in živilskem trgu (ISMEA) dodeljeval podporo v obliki posojil z ničelno obrestno mero. Komisija je ugotovila, da je italijanska shema skladna s pogoji iz začasnega okvira. Znesek posojila z ničelno obrestno mero na podjetje ne bo presegel 30.000 EUR, posojilne pogodbe pa bodo podpisane najpozneje 31. decembra 2020.

Grčiji 10 milijonov evrov

Komisija je odobrila tudi grško shemo v višini 10 milijonov evrov za podporo podjetjem v cvetličarskem sektorju, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa Namen javne podpore, ki bo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, je zagotoviti podjetjem s finančnimi težavami likvidnost za vzdrževanje dejavnosti med in po izbruhu. Grška shema bo podprla kmete, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo cvetja in imajo trenutno težave zaradi izbruha koronavirusa. Tem kmetom bo pomagala pokriti sedanje likvidnostne potrebe in nadaljevati dejavnost v teh zahtevnih časih.