Evropska komisija odobrila 6 milijonov evrov za govedorejce

27 maja, 2021
0
0

 Evropska komisija je  27. maja Sloveniji  odobrila 6 milijonov evrov vredno shemo za podporo govedorejcem, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa. Shema je bila odobrena v skladu z začasnim okvirom državne pomoči.

V okviru sheme bodo govedorejci prejeli javno podporo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za nadomestilo govedorejcem za izgubo dohodka zaradi izbruha koronavirusa. Cilj sheme je pomagati upravičencem pri reševanju njihovih likvidnostnih potreb in nadaljevanju dejavnosti med izbruhom in po njem. Pomoč ne bo  presegla 225 000 evrov na upravičenca, dejavnega v primarnem kmetijskem sektorju in  bo podeljena do 30. junija 2021.