Evropska komisija začenja javno posvetovanje o pesticidih

21 januarja, 2021
0
0

 Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane Evropske komisije je 18. januarja začel spletno posvetovanje o trajnostni rabi pesticidov. Gre za del pravne ocene Direktive o trajnostni rabi pesticidov (SUD) in ocene učinka njene načrtovane revizije. Posvetovanje bo odprto do 12. aprila 2021.

Evropska komisija se želi z zainteresiranimi deležniki posvetovati o dosežkih SUD, težavah pri izvajanju, izvrševanju in uporabi ter njihovih vzrokih in o možnih nadaljnjih poteh in njihovih učinkih. Namen javnega posveta je izmenjava izkušenjmed  uporabniki Direktive o trajnostni rabi pesticidov ter tudi najširši javnostjo.S spletno anketo je omogočeno izražanje stališč o možnih načinih za učinkovitejše delovanje direktive oziroma boljše doseganje njenih ciljev. Vprašalnik je strukturiran tako, da olajša sodelovanje tako strokovnjakov kot laikov z namenskimi vprašanji različnim skupinam anketirancev. Vsi prispeli prispevki bodo tudi objavljeni na spletnih straneh Evropske komisije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob tej priložnosti vabi vse zainteresirane, da izpolnijo vprašalnik najkasneje do 12. aprila letos. Vprašalnik (tudi v slovenskem jeziku) je dostopen na tej povezavi:Pesticides – sustainable use (updated EU rules) (europa.eu)