Evropski zaklad, vreden 75 milijard evrov

21 aprila, 2020
0
0

Agroživilski pridelki in izdelki, zaščiteni z geografskimi označbami, so po študiji, ki jo je 21. aprila objavila Evropska komisija, vredni 74,76 milijard evrov. Več kot petina tega zneska je posledica izvoza zunaj Evropske unije. Študija je pokazala, da je prodajna vrednost izdelka z zaščitenim imenom v povprečju dvakrat višja kot za podobne izdelkih brez certifikata.

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Janusz Wojciechowski je poudaril, da predstavljajo evropske geografske označbe o bogastvo in raznolikost proizvodov, ki jih lahko ponudi evropsko kmetijstvo. Koristi proizvajalcev so jasne- izdelke lahko prodajo po višjih cenah porabnikom, ki iščejo pristne regionalne izdelke. Geografske zaščite so ključni vidik evropskih trgovinskih sporazumov. Z zaščito izdelkov po vsem svetu EU preprečuje lažno uporabo imen izdelkov in ohranja ugled evropskih agroživilskih izdelkov in pijač. Geografske označbe ščitijo lokalno vrednost na svetovni ravni. Evropska hrana je znana po tem, da je varna, hranljiva in kakovostna. Tradicionalne metode predelave prispevajo k cilju EU, da postanejo standardi trajnostne predelava hrana tudi svetovni cilj.

Cilj shem kakovosti EU je zaščititi imena določenih izdelkov, njihove edinstvene lastnosti, povezane z njihovim geografskim poreklom in strokovnim znanjem, ki je vgrajeno v določen regionalni izdelek . Označbe izdelkov so del sistema EU pravic intelektualne lastnine in jih pravno ščitijo pred posnemanjem in zlorabo. Kmetijsko-živilski proizvodi in vina so zaščiteni kot zaščitena označba porekla (ZOP) in zaščitena geografska označba (ZGO), žgane pijače pa kot geografske označbe (GO). Evropska unija varuje tudi zajamčene tradicionalne posebnosti (ZTP), s čimer poudarja tradicionalne vidike izdelka, ne da bi bil povezan z določenim geografskim območjem. Prodajna vrednost kmetijskih pridelkov in živil z oznako ZTP je 2,3 milijarde evrov.

Več kot pol vrednosti predstavljajo vina
Študija iz leta 2017 je temeljila na vseh 3.207 imenih izdelkov, zaščitenih v 28 državah članicah EU, do konca marca 2020 se je skupno število zaščitenih imen povečalo na 3.322. Glavne ugotovitve študije so, da je pomembna prodajna vrednost. Zajamčene geografske označbe in tradicionalne posebnosti so vse skupaj predstavljale ocenjeno prodajno vrednost v višini 77,15 milijarde evrov letu 2017 in sedem odstotkov celotne prodajne vrednosti evropskega sektorja hrane in pijač, ocenjenega na 1,101 milijarde evrov v letu 2017. Vina predstavljena več kot polovica te vrednosti (39,4 milijarde evrov), kmetijski proizvodi in živila 35 %. Vsaka država EU proizvaja izdelke, katerih imena so zaščitena na ravni EU in so vodilna na področju tradicionalne kulinarično dediščino regij in kot gospodarski dejavniki za nacionalni agroživilski sektor. Geografske označbe predstavljajo 15,5 % celotnega izvoza živilskega sektorja v EU. Vina so ostala najpomembnejši proizvod tako po skupni vrednosti prodaje (51%) kot tudi v trgovini zunaj EU (50%). ZDA, Kitajska in Singapur so najpomembnejše države za izdelke z geografsko zaščito iz EU, kar predstavlja polovico izvozne vrednosti zaščitenih izdelkov (27,34 milijarde evrov), žgane pijače pa 13 % (10,35 milijarde evrov). Od 3.207 imen izdelkov, ki so bili registrirani v letu 2017,  je bilo 49 % vin, 43 % agroživilskih izdelkov in 8 % žganih pijač.