Haloški vinogradniki ustanavljajo vinarsko zadrugo

13 januarja, 2016
0
0

Razvoja Haloz si  brez vinogradništva in vinarstva ni mogoče zamisliti, to ostaja tudi v zadnjem poskusu oživljanja Haloz glavna dejavnost v povezavi s turizmom. Po številnih poskusih boljše prodaje grozdja in vina,  v katerih so haloški vinogradniki vedno potegnili, kratko pa se je v  Podlehniku okrog 40 haloških vinogradnikov n vinarjev iz celotnega  območja Haloz odločilo, da je čas  za ustanovitev Vinarske zadruge, ki j bodo vodii sami. Več v prihodnji številki Kmečkega glasa .