IFOAM za enoletni odlog nove eko zakonodaje

18 maja, 2020
0
0

Mednarodno združenje gibanj za ekološko kmetijstvo  IFOAM je Evropsko komisijo naslovil prošnjo, da naj zaradi zastojev v delu, ki jih je povzročil  koronvirus, preuči enoletni odlog  nove zakonodaje za ekolško kmetijstvo. 

Po dolgoletnem usklajevanju in pogajalskem procesu,ki je bil za ekološki sektor zahteven tako na ravni evropskih insitucij kot članic EU, je bila junija 2018 objavljena nova uredba EUza ekološko kmetijstvo (2018/848/ in takrat se je hrkati začela priprava podrejene zakonodaje s ciljem, da bo še do izvedbe 1. 2021 sprejetih še med 15 in  18 izvedbenih uredb. Vendar zaradi zastojev,ki jih je v priravi zakonodaje pozročil koronavirus IFOAM Komisiji predlaga, naj premakne začetek izvajanja nove zakonodaje na 1. januar 2022. Ekološka zakonodaja je namreč izvedbeno zelzo hatevna, saj pokriva  celotno agroživilsko verigo in nadzira trgovinsko dokumetacijo. Nadzoruje tudi pravila za pridelavo rastlin, gob, živali, akvakulturo in alge, kot tudi nadzoruje hrano in krmo, označevanje, pravila za ekološki nadzorni sistem in mednarodno trgovino z ekološkimi proizvodi. Povezana je s skoraj vso obstoječo evropsko zakonodajo v agroživlskem sektorju ,kot je varstvo rstlin, gnojila, pa tudi aditivi  živlih. Zaradi  tega je priprava zakondaje na sekundarni ravni velik izziv, Komisija pa načrtuje objavo številnih uredb šele novembra in decembra. Tudi brez koronavirusa bi bilo zelo težko oz. skoraj nemogoče začeti izvajati novo zakonodajo le nekaj dni po objavi, meni IFOAM.