Izjemna rast ekološkega sektorja v celem svetu

17 aprila, 2019
0
0

Izjemna rast ekološkega sektorja v celem svetu

Inštitut za ekološko kmetijstvo na UM Fakulteti za kmetijstvo in biosistemeke vede in Študentski svet fakultete sta s finančno pomočjo Mreže za podeželje, organizirala dvodnevno strokovno ekskurzijo v Nemčijo na ogled dobrih praks ekološkega kmetovanja. Strokovne ekskurzije se je udeležilo 51 zainteresiranih za ekološko kmetijstvo, od tega 30 študentov različnih letnikov in študijskih programov na FKBV ter 17 drugih zainteresiranih za ekološko kmetijstvo.

Med njim so bili ekološki pridelovalci (največ s področja pridelave in predelave zelišč), ki so iskali informacije za izboljšave v svoji pridelavi in zlasti predelavi, ter konceptih za trženje in lastniki kmetij, ki se nameravajo v kratkem ukvarjati s kmetijstvom in tudi vidijo svojo priložnost v ekološki pridelavi. Vsaj pet udeležencev bo vstopilo v ekološko pridelavo – dolgoročno pa še več, ko bodo domače kmetije prevzeli tudi nekateri študentje, ki jim je ogled največjega svetovnega sejma ekoloških živil sejma BioFach Nürnbergu in tudi primer posestva Herrmannsdorfer v kraju Glonn na Bavarskem razširil pogled na ekološko kmetijstvo in živila (tudi kozmetiko) ter koncept lokalne ekološke pridelave, predelave in neposredne prodaje brez posrednikov. Več v Kmečkem glasu, številka 16.